Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Arcibiskup Graubner hovořil s řeholníky své diecéze o oslavě Roku zasvěceného života

28.09.2014 21:12

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner společně s biskupským delegátem pro zasvěcený život P. Josefem Jančářem, OCarm. se ve středu 24. září 2014 setkali se zástupci jednotlivých společenství zasvěceného života působících v diecézi. Cílem setkání v prostorách arcibiskupství bylo prodiskutovat diecézní slavení Roku zasvěceného života, který Svatý otec František vyhlásil na rok 2015 a v celé církvi se bude slavit od první neděli adventní, 30. listopadu 2014, do 2. února 2016.

Olomouc: Posláním Roku zasvěceného života je vděčnost Pánu za dar zasvěceného života církvi, zvláště za padesát let jeho obnovy v duchu II. vatikánského koncilu. Zároveň má být pro zasvěcené osoby výzvou, aby hleděli do budoucnosti s nadějí a s důvěrou v Pána, jemuž zasvětili svůj život, žili přítomnost s nadšením, evangelizovali své vlastní povolání a v různých formách zasvěceného života vydávali světu svědectví o kráse následování Krista.

Setkání arcibiskupa Graubnera se zasvěcenými osobamiRok zasvěceného života se bude slavit jak na celocírkevní úrovni, kde je naplánováno několik mezinárodních setkání různých skupin zasvěcených osob, tak na úrovni místních církví. Zásadním kritériem, na kterém se účastníci olomouckého setkání shodli, bylo nerozmnožovat počet aktivit, ale spíše prohloubit ty stávající tak, aby to vedlo k hlubšímu prožívání jejich zasvěcení a také pomohlo k seznámení diecéze s životem a posláním zasvěcených osob a jejich prací, mnohdy skrytou, pro místní církev.

Setkání arcibiskupa Graubnera se zasvěcenými osobamiÚčastníci se s arcibiskupem Graubnerem dohodli na některých aktivitách, z nichž některé ještě budou zkoordinovány s Konferencí vyšších řeholních představených, aby se nepřekrývaly, a postupně budou uváděny v život. Jde např. o každoroční pouť zasvěcených osob, která by tentokrát měla mít víc formační charakter pro zasvěcené osoby samotné. Vzhledem k diecézi se dohodli na větším zapojení zasvěcených osob do některých diecézních akcí i na tom, že každý měsíc budou v diecézním časopise OLDINu publikovány informace o jednotlivých mužských i ženských společenstvích působících v diecézi, aby diecéze měla možnost více se s nimi seznámit.

Věřme, že prožívání Roku zasvěceného života v diecézi přinese plody jak zasvěceným osobám samotným, tak bude i požehnáním pro celou diecézi.

P. Josef Jančář, OCarm.

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode