Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Arcibiskup Graubner k politikům: Podporujte školy a rodiny

30.09.2016 20:31

Svátek sv. Václava, patrona českého národa a olomoucké arcidiecéze, slavili ve středu 28. září 2016 v olomoucké katedrále také starostové a další veřejní činitelé. Mši svatou celebroval arcibiskup Jan Graubner.

Ve své homilii upozornil, že pouť v olomoucké katedrále se koná v duchovním spojení s Národní svatováclavskou poutí ve Staré Boleslavi. Připomenul pak význam sv. Václava i jeho prarodičů, knížete Bořivoje a jeho manželky Ludmily, pokřtěných na Velké Moravě sv. Metodějem. „Při čtení z knihy Moudrosti jsme byli vyzýváni k nadhledu, který nám tito světci krásně ilustrují,“ uvedl arcibiskup Graubner a pokračoval: „Naše doba se až příliš soustřeďuje na přítomnost, což by nebylo chybné, kdyby při tom myslela taky na věčnost. (…) Soustředění na sebe a svoboda chápaná jako nezávislost a ne jako prostor pro konání dobra atomizuje a rozkládá společnost. Začíná to v rodinách, ale pokračuje v celých národech.“

Lékem na sobectví je podle olomouckého arcibiskupa vyjít ze sebe a hledat dobro pro druhé. „Naší společnosti se daří tak dobře jako nikdy předtím, a přesto je mezi námi mnoho nespokojených. Štěstí se totiž nedosahuje blahobytem a pohodlným životem, nýbrž velkodušností, která sahá až k oběti. Proto dovedou být šťastnější rodiče, kteří se obětují pro děti, než lidé žijící jen pro sebe. Svět ovládaný jen byznysem jde do slepé uličky. Východisko z ní však ukazuje zdravý soucit, milosrdná láska,“ upozornil arcibiskup.

Slovy převzatými z prvního liturgického čtení, z knihy Moudrosti, se pak obrátil přímo na představitele veřejného života a vyzval je, aby svou službu chápali jako velkou poctu a milovali ty, kterým slouží. „Neposuzujte jen podle délky volebního období, ale hledejte pohled nadčasovosti, věčnosti,“ pobídl olomoucký arcibiskup a vyzval politiky, aby zřizovali školy jako vzdělávací i výchovné instituce, pečovali o kulturu v nejširším smyslu slova i o životní a mravní prostředí. „Máte možnost podpořit to, co pěstuje smysl pro krásu a ušlechtilost, co rozvíjí lidské osobnosti, mezilidské vztahy a buduje lidské společenství. Hledejte, jak podpořit stabilní rodiny, které jsou základem zdravého národa,“ povzbudil veřejné činitele arcibiskup Graubner a v závěru poděkoval všem, kdo tak činí. (Plné znění jeho homilie je k dispozici na tomto místě.)

Celodenní program slavnostního dne v katedrále zahájila už v 8.00 hodin farní mše svatá. Po hlavní poutní bohoslužbě následovala adorace Nejsvětější svátosti, ukončená v podvečer společným požehnáním, a na závěr pak byly slaveny slavnostní zpívané nešpory.

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode