Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Arcibiskup Nuzík přijal od papeže pallium, symbol Dobrého pastýře

01.07.2024 14:43

Při mši svaté, kterou o dnešní slavnosti svatých apoštolů Petra a Pavla celebroval ve svatopetrské bazilice Svatý otec František, přijal olomoucký arcibiskup Josef Nuzík společně s ostatními nově jmenovanými arcibiskupy-metropolity z papežových rukou pallium – symbol jejich zvláštního propojení se Svatým otcem a také symbol jejich pastýřské služby svěřeným diecézím.

Pallia pro 42 nových arcibiskupů-metropolitů požehnal papež František v úvodu bohoslužby, předtím byla celou noc uložena vedle hrobu sv. Petra v podzemí baziliky. „Dej, prosíme, ať ti, kdo je budou nosit, nezapomínají, že jsou pastýři tvého stáda, a svými skutky tento úkol naplňují. Ať přijmou jho evangelia, které jim bude vloženo na ramena, a svým příkladem a věrnou službou ať vedou druhé,“ zmínil papež v žehnací modlitbě. Odkázal tak na skutečnost, že pallium – vlněný pruh s šesti černými křížky – nosí arcibiskupové na ramenou jako symbol Dobrého pastýře, který se v evangelním podobenství ujímá ztraceného jehněte.

Prosby o budoucí službu arcibiskupů jmenovaných do úřadu v průběhu uplynulého roku se pak prolínaly také dalším průběhem bohoslužby: třeba modlitbou přímluv, z nichž jedna zazněla také v češtině a vystoupila s ní Emma Kolajová – dcera českého velvyslance ve Vatikánu Václava Kolaji, který je stejně jako arcibiskup Nuzík rodákem ze Strání na Uherskohradišťsku. „Ty, jenž jsi Pánem života a dějin, dej, ať se učedníci tvého Syna, které jsi pozval ke stolu Slova a Eucharistie, obnoví a posílí ve víře,“ neslo se svatopetrskou bazilikou.

V závěru bohoslužby pak papež pallia předal novým arcibiskupům. Vedle arcibiskupa Nuzíka mezi nimi byl například nový řeckokatolický arcibiskup z Prešova Jozef Jonáš Maxim, arcibiskup splitsko-makarské arcidiecéze v Chorvatsku Zdenko Krizić a další nově jmenovaní metropolité diecézí v Evropě, Americe, Africe i Asii. „Dnešek je pro mě mimořádný den, kdy z rukou papeže přijímám symbol pověření pro službu arcibiskupa-metropolity v moravských diecézích. Je to výjimečná událost a já jsem za ni vděčný Bohu i Svatému otci,“ uvedl po skončení bohoslužby arcibiskup Nuzík a doplnil: „Každé setkání s papežem je povzbuzující a jako povzbuzení jsem ho prožil i já. Ve svých homiliích se snaží mluvit k srdci posluchačů, a já si z jeho promluvy odnáším některé myšlenky pro svou budoucí službu.“

Připomenul přitom, že dnešní den představoval jen první krok v předání pallia. „Těším se i na druhý krok, při Národní cyrilometodějské pouti na Velehradě 5. července, kdy mi apoštolský nuncius Jude Thaddeus Okolo vloží pallium na ramena jako symbol svěřené služby,“ zmínil arcibiskup Nuzík a doplnil: „Při jejím naplňování se chci spolehnout na Boží pomoc a jeho milost a také na modlitby věřících, za které už nyní upřímně děkuji.“

Při pouti ve dnech 26. až 30. června doprovázejí arcibiskupa Nuzíka také dva kněží: dosavadní biskupský delegát pro pastoraci P. Petr Bulvas a hněvotínský farář Mons. Vojtěch Kološ. Ale nejen oni: do Říma se vydala i padesátka arcibiskupových příbuzných a přátel zejména z jeho rodného Strání. Program skupiny v Římě obnášel návštěvy čtyř papežských bazilik – mimo jiné i mši svatou u sv. Jana v Lateránu nebo u hrobu sv. Cyrila – a dalších římských pamětihodností. Více informací o cestě i o významu pallia si lze přečíst zde.

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode