Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Čest a sláva nesmrtelnému Králi (Jan Pavel II.)

22.11.2015 20:52
Čest a sláva nesmrtelnému Králi (Jan Pavel II.)
 

Pane Ježíši Kriste, Plnosti časů a Králi věků! Dej nám prosté srdce, abychom dokázali poznat, že ty, Syn Nejvyššího, ses stal naším bratrem...

Tobě, Ježíši, buď čest a sláva, nyní i na věky věků.

Ježíši, počátku a plnosti nového člověka, přitahuj si naše srdce, abychom dokázali opustit nedobré cesty a vydali se po tvých stopách cestou vedoucí k životu. Dej, ať žijeme ve věrnosti křestnímu slibu a naší víře, ať horlivě vydáváme svědectví tvému slovu, tak aby se v rodině a ve společnosti rozzářilo živé světlo tvého evangelia.

Tobě, Pane Ježíši, buď čest a sláva nyní i na věky.

Ježíši, Boží sílo a moudrosti, zažehni v nás lásku k Písmu svatému, protože v něm zaznívá hlas našeho Otce, který nás osvěcuje, živí a utěšuje. Ježíši, Slovo Boha živého, obnov v církvi misijní horlivost, tak aby všechny národy dospěly k poznání tebe, Syna člověka a jediného prostředníka mezi člověkem a Bohem.

Tobě, Pane Ježíši, čest a sláva nyní i na věky.

Ježíši, prameni moudrosti a pokoje, posiluj ve své církvi pouto společenství, oživ ekumenické působení, tak aby všichni tvoji učedníci byli jedno mocí Ducha svatého. Ty, který jsi nám dal jako pravidlo života přikázání lásky, dej, ať jsme budovateli solidárního světa, ve kterém mír zvítězí nad válkou a civilizaci smrti nahradí láska k životu.

Tobě, Pane Ježíši, čest a sláva nyní i na věky.

Ježíši, jednorozený synu Otce, plný milosti a pravdy, světlo osvěcující každého člověka, daruj plnost svého života všem, kteří tě hledají s upřímným srdcem. Vykupiteli člověka, ty jsi počátek a konec času a vesmíru, tobě i Otci, nevyčerpatelnému zdroji veškerého dobra, i Duchu svatému, pečeti a nekonečné lásce, buď čest a sláva nyní i na věky.

Amen.

Jan Pavel II. Vatikán 30. listopadu 1996

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode