Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Doba postní 2024

14.02.2024 12:09

POSTNÍ DOBA

Co je náplní a účelem postní doby?

Co a proč dělat v postní době?

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje kříž popelem na znamení pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se hříchu (zlého jednání). Od Boží lásky nás dělí nedůvěra k Bohu, snaha dosáhnout štěstí a naplnění života pouze vlastními silami. Obrácení (pokání) proto spočívá v tomto: obrátit se k Bohu, nechat se Bohem milovat a v síle této lásky se pak vydávat po jeho stopách.

Konkrétní kroky v postní době, aneb staletími osvědčené prostředky na cestě obrácení:

MODLITBA

Modlitba je vědomý život v Boží přítomnosti. Je příležitostí přezkoumat a probrat s Pánem vše důležité z našeho života. Učiň z modlitby zvyk – modli se ráno, večer, před jídlem. Pokud je to možné, modlete se společně v rodině. Čti Bibli, nejprve možná jen spontánně, později pravidelně. Snaž se o dobré myšlenky, jsou předpokladem každého rozvoje.

PŮST

Postem není myšleno jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe. Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, nakupování … Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako zvláštní dny půstu: jen jednou se najez dosyta a odřekni si maso. Přinášej páteční oběť – může mít různé formy: zřeknutí se masa, omezení konzumu. Smyslu páteční oběti odpovídají také různé formy osobní a společné modlitby, stejně jako pomoc a služba druhým.

ALMUŽNA

„Almužnou“, konáním dobra – tím, čeho se postem vzdáváme, můžeme obohatit toho, kdo to potřebuje. Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání lásky a ztotožňujeme se s Kristem. Pomáhej druhým nést jejich nouzi, otevři uši i srdce pro bezradné, zoufalé, trpící. Měj starost o staré, nemocné a postižené lidi.

SMÍŘENÍ

Smíření s Bohem a s lidmi je pramenem radosti. Je to postoj, který nás orientuje na Boha. Zakusit smíření znamená vyměnit zlo za spásu. Učiň první krok k novému společnému začátku – objevuj v druhém to dobré.

„Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní se vydejte a vaše duše naleznou klid.“ (Jer 6,16)

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode