Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Kristův pohřeb (Miloslav Vlk)

25.03.2017 21:22
Kristův pohřeb (Miloslav Vlk)

Kardinál Miloslav Vlk připravil meditace o smrti a zmrtvýchvstání Krista. Ve svých zamyšleních nad jednotlivými zastaveními Ježíšovy křížové cesty nás přivádí k hlubšímu vědomí o nekonečné Boží lásce a o smyslu nejrůznějších podob utrpení v lidském životě. Kristovo umučení je cestou bolestnou, ale je i cestou Ježíšova vítezství a cestou naděje.

Křížová cesta - 14. zastavení 

Zbývá jen najít důstojné místo pro tvůj poslední odpočinek. Ušlechtilý Josef z Arimatie nabídl svou novou hrobku vytesanou ve skále. Vojáci hrob zapečetili a drželi s ním stráž.

Byť toto zastavení ukončuje křížovou cestu, pro nás teprve vše začíná. Hrob je místem vzkříšení. Otevřený, ozářený, slavný, vítězný hrob odhaluje smysl kříže. V duchu klečíme spolu s Magdalénou u hrobu v zahradě a slyšíme anděly: „Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen“ (lk 24,5-6). Z tvého zmrtvýchvstání se zrodila církev, obnovila se důstojností člověka jako Božího dítěte a otevřelo se nám nebe.

Pane, děkujeme ti za křížovou cestu, která nás dovedla k vítězné radosti. Dej, ať své životní cesty procházíme pod tímto zorným úhlem. Ať nás tvůj kříž vede do života a je perspektivou ve všech našich bolestech a trápeních. Ať se tvé vzkříšení pro nás stane příslibem našeho budoucího života s tebou. Provázej nás, Pane, během naší pozemské pouti a dej, ať se s tebou setkáme tváří v tvář na prahu nového života. Amen.

 

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode