Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

LIDOVÉ MISIE V BORŠICÍCH

25.09.2011 09:14

MISIE - ( z la. mission, poslání ) znamená původně soustavné šíření křesťanaské víry kázáním a jinou misijní činností. Člověk, který se tomu věnuje, se nazývá MISIONÁŘ.

 

Co jsou lidové misie ?

Misie mají přispět k vnitřnímu obrácení křesťanů a také k obnově duchovního života farnosti. Hlásáním Božího slava a výzvy k obrácení vedou misie i k větší přijetí z toho vyplývají moralních závazků pro život. Misie jsou zaměřeny především na lidi, kteří do kostela chodí, ale i na ty, co do kostela chodí zřídka, nebo vůbec, nebo v Boha nevěří. Měly by lidem poskytnout příležitost k návratu, či k zodpovědnosti jejich otázek týkajících se smyslu a víry v dnešním světě. Součástí misii jsou mše, kázání a besedy pro jednotlivé skupiny lidí.

 

Kdy byli misie naposledy v Boršicích ?

První misie byly v roce 1947, vedli je tři kněží redemptoristé.

Druhé misie se konaly před 12 lety v roce 1999 a vedl je P. Marian Novák OMI.

Třetí misie v Boršicích budou 28.9. - 2.10. 2011. Povedou je kněží benediktini ze Slovenska pod vedením priora kláštera P. ThLic. Vladimíra Kasana.

 

Benediktinský řád založil sv. Benedikt narozený roku 480 - hlavní patron Evropy. Hlavní náplň řádu je: "Ora et labora", tzn. modli se a pracuj. Na Slovensku je jenom jeden klášter benediktinů ve vesničce Sampor u Bánské Bystrice, postavený roku 2010 a vysvěcen biskupem Rudolfem Balážem. V kláštěře žije 11 mnichů, kteří se modlí a pracují a také se věnují hostům, kteří tam přichází pro duchovní sílu a na duchovní cvičení.

 

P. ThLic. Vladimír Kasan byl kaplanem, farářem, 6 let spirituálem a vyučujícím v seminářích v Bratislavě a Bánské Bystrici. Studoval v Římě, kde získal licenciát z teologie. V Itálii více poznal řád benediktinů a tento řád pak založil na Slovensku, kde pod jeho vedením postavil klášter s kostelem. P Vladimír Kasan je bratranec P. Antona Kasana z Boršic, je o 6 let starší.

 

Nový misijní kříž je zhotoven z dubového dřeva akad. soch. Vladimírem Matouškem z Brna. Na čelní straně je vyřezán relief patrona Boršic  sv. Václava a trnová koruna. Měří 3,5 m a darovali jej farníci, kteří ve sbírkách vybrali 45 000,- Kč.

 

Vás, kterým se dostala do rukou tato pozvánka a přečetli jste text až k tomuto konci, prosím, najděte nebo si udělejte volnou chvíli a příjďte se inspirovat vírou k rozšíření nových obrazů. Jistě v dobrém poslouží a jsou neustále zapotřebí, aby se tvořilo kvalitní zázemí kruhu či mezilidských vztahů.

                                                                                                                                                                P. Anton Kasan

 

 

 

PROGRAM MISIÍ

Boršice 28. září - 2 října 2011

 

STŘEDA 28. ZÁŘÍ, SV. VÁCLAV

10.00    SLAVNOSTNÍ MŠE  A ZAHÁJENÍ MISIÍ                      kostel

14.00    PROCESÍ KE KAPLIČKAM                                        vinohrady

 

ČTVRTEK 29. žáří

7.30      RŮŽENEC                                                               kostel

8.00      MŠE + MISIJNÍ KÁZÁNÍ                                           kostel

9.00      PŘEDNÁŠKA PRO SENIORY                                     kaplanka

11.00    NÁVŠTĚVA NEMOCÝCH                                          domy v obci

15.00    NÁBOŽENSTVÍ PRO ŽÁKY ZŠ                                   kaplanka

17.30    RŮŽENEC                                                               kostel

18.00    MŠE + OBNOVA MANŽELSKÝCH SLIBŮ                     kostel

19.00    PŘEDNÁŠKA PRO MANŽELE                                     kaplanka

 

PÁTEK 30. září

7.30         RŮŽENEC                                                             kostel

8.00         MŠE + MISIJNÍ KÁZÁNÍ                                          kostel

9 - 17.30  ADORACE                                                             kostel

15.00        MŠE NA DPS                                                        DPS

16.30        SV. ZPOVĚĎ                                                         kostel

17.30        KŘÍŽOVÁ CESTA                                                   kostel

18.00        DĚTSKÁ MŠE SVATÁ                                             kostel

19.00        POSEZENÍ RODIČŮ A  DĚTÍ                                   farní dvůr

 

SOBOTA 1. října

7.30        RŮŽENEC                                                                kostel

8.00        MŠE + POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH                                 kostel

12.00      SVATBA                                                                   kostel 

13.30      MŠE ZA ROČNÍK 1946                                               kostel

17.30      RŮŽENEC                                                                 kostel

18.00      MLÁDEŽNICKÁ MŠE SVATÁ                                         kostel

19.00      PŘENÁŠKA PRO BIŘMOVANCE                                     kaplanka

 

NEDĚLE 2. října

10.00     SLAVNOSTNÍ MŠE A POSVĚCENÍ MISIJNÍHO KŘÍŽE          kostel

15.00     MŠE SVATÁ NA KLIMENTKU                                          hora sv Klimenta

 

 

MODLITBA ZA MISIE V NAŠÍ FARNOSTI

Duchu Svatý, Stvořiteli, Ty sestupuješ od počátku Boží církve na Kristovy učedníky, abys osvítil jejich rozum, zapálil srdce, upevnil víru a posvetil jejich život.

Prosíme tě, sestup během misijních dnů na naší farnost a naplň nás svými dary. Osvěcuj v pochybnostech, otevři naše srdce na dar Božího slova, vysvoboď nás  z pochyb, pozdvihuj z hříchu a sjednoť nás vzájemnou láskou.

Dej, ať podpořeni Tvou milostí nalézáme během misií nový život. Ať žijeme ve vzájemné jednotě a lásce jako jedna rodina Božích dětí.

Ať vydáváme světu pravdivé svědectví o dobrém Bohu. Ať dojdem do šťastné věčnosti, kde budeme stále velebit Boží Trojici: Našeho nebeského Otce za dar stvoření, jeho syna Ježíše Krista za dar vykoupení a Tebe, Ducha Svatého, za dar posvěcení na věky věků. AMEN.

 

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode