Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Ministranský slib

13.05.2018 20:51

Dne 13.5. 2018 na výročí zjevení Panny Marie Fatimské se v kostele sv. Václava v Boršicích uskutečnil ministranský slib třech mladých kluků z naši farnosti. At jim Pán žehná v jejich službě.

Já …………. děkuji Pánu Ježíši Kristu za milost povolání do služby ministranta a slibuji, že bude své povinnosti konat horlivě, zbožně a radostně, k chvále Boží a k prospěchu naší farní rodiny. AMEN

 

Otec Anton jim na závěr předal knihu Nového zákona s osobním věnovácní od pomocného biskupa Mons. Josefa Nuzíka. S citátem: "DÍKY ZA TVOU SLUŽBU U OLTÁŘE, VYTRVEJ V TOM"           +  Mons. Josef Nuzík

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode