Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Mladí lidé nabídli církvi své služby a vyzvali k otevřenosti

27.02.2017 20:29

Dopolední bohoslužba v katedrále sv. Václava uzavřela v neděli 26. února 2017 páté Celostátní fórum mládeže, které v Olomouci probíhalo od čtvrtka a přivítalo na sto mladých delegátů. V průběhu mše svaté, kterou celebroval arcibiskup Jan Graubner společně s dalšími biskupy a kněžími, představili účastníci fóra závěry ze zasedání, které se soustředilo na téma evangelizace.

„Jako zástupci mladých lidí děkujeme za to, že nám církev naslouchá, provází nás a dává nám možnost vyjádřit své názory a návrhy,“ uvedli účastníci fóra mládeže své závěrečné prohlášení a zmínili pak některé konkrétní náměty. „Potřebujeme svědectví života, vzory, osobní nasazení v modlitbě s důrazem na ztišení. Chceme být doprovázeni ve víře a naučit se doprovázet, chybí nám formace a vzdělávání i po přijetí svátostí,“ vyjmenovali mladí lidé.

Zároveň vyjádřili svou připravenost angažovat se ve společnosti a v životech svých farností např. zapojením do pastoračních rad nebo pomocí v pohraničních oblastech. „Nebojte se do našich rukou vkládat zodpovědnost,“ vybídli církevní představené.

Ve svém prohlášení rovněž požadovali otevřenější a pravdivější vztahy církve a společnosti, lepší a intenzivnější komunikaci uvnitř církve, rozšíření spolupráce s odborníky, jako např. psychology, gynekology, grafiky a programátory, nebo širší využívání sociálních sítí k propagaci.

„Chceme svědčit druhým především svým životem a nestavět víru jen na zážitcích, ale žít ji v každodennosti. Chybí nám argumentační výbava, a proto potřebujeme prostor, kde se mladí mohou obeznámit s tématy, o kterých se v církvi běžně nemluví,“ zmínili rovněž mladí delegáti. Plné znění jejich prohlášení je k dispozici na tomto místě.

Nedělní bohoslužba byla vyvrcholením čtyřdenní akce, které se aspoň na část programu zúčastnili téměř všichni čeští a moravští biskupové, aby naslouchali hlasu mladých lidí. Fórum se koná vždy před Celostátním setkáním mládeže, které v Olomouci proběhne v srpnu tohoto roku, a završuje místní fóra, která se nedávno uskutečnila v českých a moravských diecézích. Výstupy z letošního zasedání budou rovněž zaslány do Vatikánu, kde příští rok proběhne biskupská synoda o mládeži.

Fotografie ze setkání si lze prohlédnout zde.

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode