Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Oslava narozenin arcibiskupa Graubnera pomůže i křesťanům na Blízkém východě

04.09.2018 22:32

Děkovná bohoslužba, zahradní slavnost s občerstvením nebo možnost prohlédnout si některé památky – to vše je na sobotu 1. září 2018 plánováno jako součást oslav 70. narozenin olomouckého arcibiskupa Jana Graubnera. Mše svatá v olomoucké katedrále sv. Václava začíná v 10.30 a lidé při ní budou myslet také na pronásledované křesťany.

Celý program začne už v 9.30, kdy bude možné přijmout svátost smíření. Věřícím pro ni bude v zadní části katedrály k dispozici celkem pět zpovědníků. V 10.00 pak začíná modlitba růžence s rozjímáním.

Prostor dómu bude rozčleněn na jednotlivé sektory, dostatek míst je tak zajištěn například pro postižené nebo pro seniory. V chrámové lodi budou navíc nainstalovány obrazovky, takže sledovat dění u oltáře lze z jakéhokoli místa katedrály. Pořadatelé přitom pamatují i na dostupnost toalet nebo zdravotní služby. (Další pokyny k průběhu bohoslužby i k dopravě naleznete zde.)

Místo osobních darů preferuje arcibiskup Graubner příspěvek na podporu pronásledovaných křesťanů na Blízkém východě. Dar je možné věnovat na účet číslo 377688503/0300, variabilní symbol 911520, anebo osobně do pokladničky během oslavy. „Osobně žádné dary nevyžaduji. Pokud ale někdo přece chce něco darovat, udělá mi radost, když přispěje na pomoc pronásledovaným křesťanům na Blízkém východě, aby se mohli vrátit do svých domovů. To mi skutečně leží na srdci,“ říká arcibiskup Graubner.

Po skončení bohoslužby je pro všechny její účastníky zajištěno občerstvení na prostranství vedle katedrály. A ti, kdo by si slavnostní odpoledne chtěli prodloužit, mohou po nasycení vyrazit ještě na prohlídky několika historických objektů.

Přímo v katedrále, konkrétně v její kryptě, jsou zdarma přístupné hned dvě výstavy. První, nazvaná „Syn pouště“, je věnována cestovateli, orientalistovi a fotografovi Aloisi Musilovi. Druhá výstava představí obrazy Jaroslawa Sebastiana Pastuszaka z jeho „Třebíčského cyklu“.

Za poloviční cenu je v tento den možné zavítat do Arcidiecézního muzea, které s katedrálou bezprostředně sousedí a nabízí expozici cenných uměleckých předmětů ze sbírek arcibiskupství, farností i jiných institucí. A účastníkům dopolední mše svaté se zdarma otevírá i nedaleký Arcibiskupský palác se svými historickými sály.

Současný olomoucký arcibiskup se narodil 29. srpna 1948 v Brně, dětství prožil ve Strážnici. Kněžské svěcení přijal před 45 lety, 23. června 1973, a působil postupně v duchovní správě v Gottwaldově-Zlíně, Valašských Kloboukách a ve Vizovicích, kde ho 17. března 1990 zastihlo jmenování pomocným biskupem olomouckým. Biskupské svěcení přijal v Olomouci 7. dubna téhož roku z rukou arcibiskupa Františka Vaňáka, který si ho zároveň vybral za svého generálního vikáře. Po jeho smrti byl v září roku 1991 zvolen administrátorem olomoucké arcidiecéze a o rok později, na svátek sv. Václava 28. září 1992, ho papež Jan Pavel II. jmenoval arcibiskupem. Ke slavnostní intronizaci došlo 7. listopadu.

K četným aktivitám arcibiskupa Graubnera patří založení tradice velehradských poutí u příležitosti svátku sv. Cyrila a Metoděje a také projektu Dnů lidí dobré vůle, kdy se v předvečer státního svátku prezentují charitativní, vzdělávací, ekologická, sportovní a umělecká díla vycházející z hodnot, jež k nám přinesli slovanští apoštolové. Další z jeho iniciativ je celorepubliková Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek je určen na charitativní pomoc doma i v zahraničí. (celý životopis)

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode