Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Papež František: Buď sloužíme Pánu anebo duchu tohoto světa

11.06.2013 13:18

Vatikán. Svoboda a spása začíná otevřením brány srdce Pánu, zdůraznil papež František při dnešní ranní mši svaté v kapli Domu svaté Marty. Liturgie se Svatým otcem se tentokrát zúčastnili členové a spolupracovníci Papežské rady pro laiky, v čele s jejím předsedou, kardinálem Stanislawem Ryłkem a sekretářem, biskupem Josefem Clemensem.

Co pro křesťana znamená útěcha? - zahájil papež František svou homilii na čtení z druhého listu Korinťanům, ve kterém sv. Pavel toto slovo hojně užívá. Apoštol národů promlouvá ke „křesťanům mladým ve víře“, k lidem, kteří se vydali na cestu následování Ježíše teprve nedávno. Ne všichni byli pronásledováni, byli to normální lidé, kteří „našli Ježíše“. Změna života, kterou procházejí, je tak veliká, že k ní nutně potřebují od Boha zvláštní sílu. A touto silou je právě útěcha, vysvětloval papež František, „je to přítomnost Boží v našem srdci“:

Spása je toto: žít v útěše Ducha svatého, ne v útěše, kterou dává duch světa, ne, to není spása, to je hřích. Spása je v otvírání srdce, aby mohla přijít útěcha Ducha svatého, která je Spásou. Nemůžeme smlouvat trochu tady a trochu tam. Míchat si takovou všehochuť.... Trošku Ducha svatého, a trošičku ducha světa... Ne! Buď jedno nebo druhé!

Náš Pán mluví jasně, pokračoval papež František: „Nelze sloužit dvěma pánům: buď sloužíme Pánu nebo duchu světa“. Smísit je není možné. Když jsme otevření Pánovu duchu, jsme s to pochopit „nový zákon, který nám Pán přináší“. Blahoslavenství, o nichž mluví dnešní evangelium, jsou pochopitelná jedině tehdy, máme-li otevřené srdce; jsou srozumitelná díky útěše Ducha svatého. Pouhá lidská inteligence je na ně krátká:

Jsou to nová přikázání. Ovšem pokud nemáme srdce otevřené Duchu svatému, vypadají jako hlouposti. ´Být chudí, mírní, milosrdní, to zrovna nevypadá jako věci, které vedou k úspěchu´. Pokud nemáme otevřené srdce a nezakusili jsme útěchu Ducha svatého, která je Spásou, je to naprosto nepochopitelné. Jde totiž o zákon pro ty, kdo byli spaseni a otevřeli svá srdce Spáse. Je to zákon svobodných, těch kdo žijí ve svobodě Ducha svatého.

Člověk může uspořádat svůj život, řídit se podle celého seznamu čistě lidských pravidel a postupů. To nás ale nakonec nedovede ke spáse, pokračoval papež František. Proto, dodává, bylo mnoho těch, které nové Ježíšovo učení zaujalo, chtěli ho prozkoumat, ale nakonec se s Ježíšem přeli. Právě proto, že měli uzavřené srdce, vedli si svou a zůstávali uzavřeni ve svých věcech, které chtěl Bůh změnit. Proč jsou takoví lidé, kteří uzavírají srdce před spásou? – ptal se dále Svatý otec a odpovídá: protože mají ze spásy strach. Potřebují ji, ale mají strach. Protože když Pán přijde, aby nás zachránil, musíme všechno odevzdat. A tím, kdo rozkazuje, je On! Proto ten strach – protože „rozkazovat“ chceme my. Abychom tedy chápali tato nová přikázání, potřebujeme mít svobodu, jež se rodí z Ducha svatého, který nás zachraňuje, utěšuje a dává nám život:

Můžeme dnes prosit Pána o milost následovat ho v této svobodě. Pokud ho totiž chceme následovat jenom ve své lidské svobodě, stanou se z nás nakonec pokrytci, jako farizeové a saduceové, kteří se s ním přeli. Pokrytectví znamená nedovolit, aby Duch svojí spásou proměnil srdce. Svoboda v Duchu, svoboda, kterou dává Duch, je také jistým druhem otročení, avšak „otročení“ Pánu, který nás činí svobodnými. Je to svoboda jiného druhu. A naopak, pouhá naše svoboda je otroctvím, které neslouží Pánu, nýbrž duchu světa. Prosme o milost otevřít svá srdce útěše Ducha svatého, aby nám tato útěcha, která je spásou, umožnila správně chápat tato přikázání. Tak ať se stane!

Končil papež František svou dnešní homilii.

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode