Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2013

19.12.2013 19:54

U příležitosti nadcházejících vánočních svátků se k věřícím olomoucké arcidiecéze obrací svým pastýřským listem arcibiskup Jan Graubner. Text, jehož plné znění je k dispozici v přiloženém PDF souboru, se má číst ve všech kostelích diecéze během vánočních bohoslužeb.

Olomouc: V úvodu svého listu arcibiskup Graubner blahopřeje všem k vánočním svátkům a připomíná, že jejich krása spočívá v příchodu Boha, který je láska. „Vánoce jsou zvláštním svátkem rodiny,“ pokračuje a dodává: „Pokud jsme měli to štěstí vyrůstat v dobré rodině, zakoušeli jsme právě v ní poprvé atmosféru lásky.“

Vánoce však podle něj nemusejí být jen jednou za rok, ale každý den, pokud se naučíme, jak každodenně zažívat Ježíšovu blízkost: mít postoj lásky k Bohu i lidem. „Láska k Bohu znamená, že mám v sobě pro Boha místo, že na něho myslím (…) Milovat Boha znamená chtít ho stále poznávat, objevovat, co se mu líbí, a pak mu dělat radost. Milovat druhé znamená chtít pro ně dobro, mít na ně čas, být pro ně, naslouchat jim a snažit se jim porozumět, vyhovět, pomoci jim, ale také vyjádřit uznání, pochválit a povzbudit,“ vyjmenovává olomoucký arcibiskup.

V rámci probíhajícího Roku rodiny se potom obrací zejména k manželům: „Prokazujte jeden druhému svou lásku každý den, a to tak, aby z vás měl radost i Bůh. Nezastavte se v lásce, ani kdyby to bylo těžké, kdyby vám nestačily síly. (…) Zvláště, když se zdá, že ten druhý teď nemiluje, doplňte svým příspěvkem společnou lásku o to víc,“ vyzývá je. V další části svého listu se obrací k dětem: „Mějte rádi rodiče i sebe navzájem. Nechtějte pozornost, lásku či dary jen pro sebe. Buďte jistí, že budete tím šťastnější, čím šťastnějšími uděláte druhé. Čím víc budete milovat Boha a dělat mu radost, tím víc štěstí vám dá on.“

Malé i velké adresáty svého listu pak vyzývá, aby se netrápili případným neúspěchem: „Začněte pokaždé znovu. Umění milovat a žít ve šťastném přátelství s Bohem je veliké umění, které po­třebuje jak nadání, tak trénink (…) Mějte radost, když se druhému daří milovat, a nezapomínejte mu ukázat, že z něj máte radost, a projevit mu vděčnost a uznání. Pokud se někomu nedaří, buďte trpěliví a umějte nezdar druhého přejít bez výčitek a zarmoucení.“

V závěru arcibiskup Graubner připomíná svůj pastýřský list k letošnímu adventu: „Pokud jste přijali mou minulou výzvu, udělali jste společnou zkušenost s modlitbou, se společným otevřením se Bohu. Pokračujte ve společné modlitbě a přidejte cvičení lásky. Modlitba vás otevírá pro Boha a Boží láska, kterou si navzájem darujete, umož­ňuje zkušenost Boží blízkosti, atmosféru Vánoc.“ Všem věřícím nakonec přeje šťastné Vánoce – a to jak samotné svátky, tak jejich další prožívání bě­hem celého příštího roku. „Pak bude rok 2014 jedním z nejkrásnějších,“ uzavírá svůj pastýřský list arcibiskup Graubner a všem uděluje své požehnání.

 PASTÝŘSKÝ LIST :

pastyrsky_list_k_vanocum_2013.pdf (74032)

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode