Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k Vánocům 2016

01.01.2017 20:13

K vánočním svátkům zasílá olomoucký arcibiskup Jan Graubner věřícím své arcidiecéze pastýřský list. Jeho text se má číst ve všech kostelích během některého svátečního dne.

„Čas se naplnil. Advent nás přivedl k Vánocům. Adventní očekávání prohlubovalo naši touhu. Čím více jsme pociťovali jakékoliv osobní či společenské tísně a zloby, omezenost či neschopnost, tím více jsme vkládali naději do Spasitele,“ začíná svůj list arcibiskup Graubner a pokračuje: „Dnes se můžeme radovat z jeho příchodu, jako se radovali andělé i prostí pastýři v Betlémě. (…) I dnes zůstává jeho příchod pro mnohé zahalený do představ povrchní lidové tradice a pozlátka vánočních dárků. On však i dnes přichází jako mocný Bůh a skutečný Zachránce pro ty, kteří jej jako takového přijmou.“

Pozornost pak olomoucký arcibiskup obrací k uplynulému roku milosrdenství, kdy podle něj mnoho rodin zakusilo, že Boží přítomnost proměňuje všednost ve svátek, uzdravuje vztahy a dává novou naději. „Pozvěte dnes Betlémské děťátko do svých rodin. Ale nejprve mu otevřete svá srdce, udělejte pro něj ve svém srdci místo a nabídněte mu, aby byl vaším Pánem a vládcem, protože Bohu to místo patří. (…) Když nejste bohatí, nabídněte mu jako pastýři svou ubohost, ale dejte mu všechno jako oni. Pusťte do srdce radost z jeho přítomnosti,“ vybízí věřící.

Zkušenost srdce pak mají lidé přenést do svých rodin: „Řekněte mu nahlas, že jste šťastni, když je s vámi. Zazpívejte mu a dejte najevo svou radost. To neradím jen rodinám s malými dětmi, ale všem. Nestyďte se jako dospělí za dětskou radost. Ta vám naopak může pomoci vidět srdcem. (…) Pak bude snadnější na Boha nezapomenout a snažit se mu líbit,“ říká arcibiskup Graubner.

Radost Bohu podle něj dělá nejvíce to, když milujeme bližního jako sebe a Boha, který je láska, ještě víc. „Pokud milujeme lásku nade všecko a otevíráme jí celé srdce, jsme schopni milovat božsky. To znamená, že těm, které milujeme, dáváme samotného Boha,“ vysvětluje arcibiskup Graubner a dodává: „Dnes můžeme proměnit naši rodinu v živý betlém, v kousek ráje. To jsou pravé Vánoce!“

Věřící se ale ani s tímto nemají spokojit. „Pozvěte v dalších dnech někoho na návštěvu a dejte i jemu prožít svou vánoční zkušenost. (…) Pomozte i jiným zažít šťastnou radost z blízkosti Boha,“ povzbuzuje olomoucký arcibiskup a dál se ptá: „Dokázali byste do takové atmosféry pozvat někoho z lidí, kteří jsou osamělí, uzavření či úplně ztracení, na které se vy nebo vaše okolí dívá jako na ubožáky? (…) Udělejte Pánu Ježíši tu službu a zprostředkujte někomu potřebnému setkání s jejich Spasitelem,“ vybízí arcibiskup Graubner a v závěru přeje každému šťastné Vánoce: „Ať jsou tím šťastnější, čím více lidí vtáhnete do radosti z Boha,“ uzavírá svůj list, jehož plné znění je k dispozici na tomto místě.

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode