Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k zahájení školního roku

06.09.2016 22:06

„Milost a pokoj od našeho Pána Ježíše Krista ať naplní srdce každého z vás, zvláště pak dětí a mládeže, kteří začínají nový školní rok,“ začíná svůj list olomoucký arcibiskup. Připouští, že začátek září patří v rodinách k nejnáročnějším obdobím roku, ale připomíná i to, že prázdniny byly pro většinu lidí časem odpočinku i upevnění vztahů v rodině.

„Láska projevená snahou naslouchat, porozumět, potěšit a pomoci, přinést radost, projevit uznání, či jen tiše doprovázet nebo nést kříž druhého, odpouštět a znovu dávat důvěru, vytváří domov, šťastné a pevné zázemí, které potřebují vaše děti,“ vyjmenovává arcibiskup Graubner. Blahopřeje potom všem, kterým se to aspoň trochu daří, děkuje všem, kdo se o to snaží, kdo dbají na stabilitu rodiny a přijímají i větší počet dětí, a k podobnému jednání vybízí i další mladší a zdravé rodiny. „Vyprošuji jim zkušenost velkorysé Boží pomoci, která nikdy nezklame zdravou důvěru a umí překvapit svou štědrostí a nečekanou pomocí,“ dodává.

Věřícím se ale svěřuje i s jednou bolestí: „Raduji se z každého pokřtěného dítěte, ale mám starost o velkou část z nich, protože nejsou vychovávány ve víře vůbec, nebo chodí do náboženství jen do prvního svatého přijímání,“ říká arcibiskup Graubner a připomíná, že slib křesťanské výchovy skládají rodiče a kmotři při každém křtu. „Křtem jsme děti zavázali ke křesťanskému životu. Když je nenaučíme křesťansky žít, těžce jim ubližujeme,“ upozorňuje a vybízí ty, kdo tak dosud neučinili, aby své děti přihlásili k výuce náboženství.

Ani školní náboženství však podle olomouckého arcibiskupa nestačí. „Děti potřebují příklad a zkušenost víry v rodině i ve farním společenství. Vidí vás klečet při modlitbě? Mluvíte s nimi někdy o svém životě s Bohem? Snažíte se budovat domácí církev, když společně nasloucháte Božímu slovu a učíte se jeden v druhém vidět Krista a dávat si navzájem lásku Ducha svatého?“ ptá se rodičů a připomíná, že všichni lidé potřebují pokání a odpuštění.

„V manželství není důležité, kdo má pravdu, kdo vyhraje, ale kdo více miluje, kdo umí z lásky odpouštět s vědomím, že on sám potřebuje odpuštění od lidí i od Boha,“ upozorňuje arcibiskup Graubner a dodává: „Milosrdná láska nepohrdá spravedlností, ale ze soucitu ji překračuje, když doplňuje, co druhý v lásce nedotáhl. Láska, která odpustí, nikdy odpuštěnou vinu nepřipomíná, ale vidí druhého novýma očima jako očištěného.“

Vybízí pak rodiče, aby tuto praxi zavedli i do své rodiny a učili jí své děti. „Nemůžete jim dát nic většího, než dobrou křesťanskou výchovu,“ zdůrazňuje. V závěru svého listu pak ujišťuje, že všem rodinám arcidiecéze denně posílá své požehnání, a končí slovy: „Prosím Boha, aby nechal své uzdravující milosrdenství vítězit ve vašich srdcích a v celých rodinách.“

Celý text pastýřského listu arcibiskupa Jana Graubnera je k dispozici na tomto místě.

(gra)

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode