Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Pastýřský list arcibiskupa Graubnera k zakončení roku milosrdenství

24.10.2016 21:12

U příležitosti blížícího se konce Svatého roku milosrdenství, který bude ve Vatikánu uzavřen o slavnosti Ježíše Krista Krále v neděli 20. listopadu 2016 a v olomoucké arcidiecézi o týden dříve, se k věřícím obrací arcibiskup Jan Graubner. Plné znění jeho pastýřského listu, který se v kostelech arcidiecéze bude číst v neděli 16. října, je k dispozici v přiloženém souboru ve formátu pdf.

Arcibiskup Graubner v úvodu připomíná, že Svatý rok milosrdenství byl pro věřící časem milosti, příležitostí k pokání a odpuštění, ke smíření s Bohem i lidmi. „Skrze skutky milosrdenství jsme mohli zakoušet blízkost Boha, ba jeho přítomnost, či dokonce jeho působení v nás, protože on je Láska a bez něho není možný žádný skutečný skutek lásky. Skrze dobré skutky jsme měli příležitost přinášet Boha do světa a lidem umožňovat setkání s ním,“ vysvětluje.

Nyní podle něj nastává čas si prožité chvíle milosrdenství připomenout, vyprávět o nich druhým a děkovat za ně Bohu. „Nejlepším projevem vděčnosti bude, když i v dalších dnech a letech budeme pokračovat v tom, co nás letos Pán naučil,“ dodává olomoucký arcibiskup.

Upozorňuje pak, že před zakončením svatého roku se ještě bude slavit vzpomínka na věrné zesnulé. „Máme příležitost si připomenout poslední ze skutků milosrdenství, kterým je pohřbívat zemřelé a za živé i zemřelé se modlit,“ nabádá věřící arcibiskup Graubner a pokračuje: „Proč je důležitá láska k zemřelým? Protože vyrůstá z křesťanské víry v život věčný a zároveň ji posiluje. Těla zemřelých si zaslouží úctu, protože jde o lidi, které Kristus vykoupil za cenu své krve.“

Účast na pohřbu je podle arcibiskupa pro křesťany projevem víry a skutkem lásky. „Žádný pokřtěný pro nás není úplně cizím, protože patří spolu s námi do jedné Boží rodiny,“ upozorňuje a vybízí ke konkrétním podnětům: „V řadě farností jde při příležitosti pohřbu celá široká rodina ke zpovědi a svatému přijímání, aby dala zemřelému nejcennější duchovní dar. Mnozí to tak dělají i ve výroční den pohřbu, kdy dají na mši svatou a plně se jí účastní. Zvláště v týdnu po svátku Všech svatých, a v naší zemi výjimečně i v týdnu předcházejícím, se přicházejí mnozí modlit na hřbitov, aby pro zesnulé získali plnomocné odpustky, tedy vyprosili jim zkrácení očistce.“

Olomoucký arcibiskup ale povzbuzuje i k dalšímu kroku – oslovit v tyto dny návštěvníky hřbitovů, kteří se neumějí modlit: „Najděte, drazí přátelé, odvahu uctivě a taktně takové lidi oslovit a nabídnout jim krátký text modlitby za zemřelé, či společnou modlitbu. To může být další skutek lásky, když pláčeme s plačícími, když navážeme kontakt s osamělými a nabídneme blízkost opuštěným, když se rozdělíme o svou víru,“ vysvětluje arcibiskup Graubner a doplňuje: „Takovými skutky získáváme i my sami.“

V závěru listu pak prosí rodiče, aby k tomu vedli i své děti „především svým příkladem, ale také povzbuzováním a chápavostí, když se jim to nepodaří. To bude zase příležitost učit se Boží pedagogice lásky, kterou Bůh ukazuje nejen v biblických dějinách, ale i v životě každého z nás,“ uzavírá arcibiskup Graubner a všem uděluje své požehnání.

Plné znění pastýřského listu lze najít na tomto místě.

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode