Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Peníze z Tříkrálové sbírky pomohly rodinám v tísni

21.07.2016 22:01

Uhrazení nájemného rodině, která se dostala do tíživé finanční situace, nákup základních potravin či finanční výpomoc těm, kteří se ocitli v akutní nouzi. Díky Tříkrálové sbírce poskytne Krizové centrum Charity Olomouc pomoc řádově několika desítkám rodin ročně. Z letošního výtěžku tak pomohlo překonat tíživou situaci ženě, která se stala obětí domácího násilí i zajistit zázemí mladé rodině, která se ocitla bez střechy nad hlavou. Peníze z Tříkrálové sbírky jsou tak pro mnohé často poslední záchranou.

Finanční prostředky z Tříkrálové sbírky pomáhají zejména těm, kteří se nacházejí v akutní krizové situaci a mohou tak být ohroženi ztrátou bydlení nebo jim chybí peníze na nákup potravin a dalších potřeb. V nejčastějších případech se jedná o finanční výpomoc na překlenutí tíživého období, jako je například uhrazení platby za energie rodině, jíž hrozilo odpojení elektrického proudu, nákup základních potravin pro matku s dětmi, která se po zaplacení nájemného ocitla zcela bez peněz nebo finanční výpomoc nemocným či jinak zdravotně znevýhodněným osobám.

Paní Dana žila pět let s manželem, který ji fyzicky týral. Po jednom z napadení vyhledala pomoc pobytové služby Krizového centra. „Paní Daně jsme zajistili ubytování po nezbytně nutnou dobu, v níž jsme zároveň hledali řešení její situace,“ uvedla Eva Kubečková, koordinátorka přímé pomoci Charity Olomouc. Sociálním pracovníkům se podařilo pro paní Danu zařídit tzv. „utajené bydlení“ v organizaci pomáhající obětem domácího násilí Magdalenium v Brně. „Díky prostředkům z Tříkrálové sbírky jsme mohli paní Daně poskytnout i další pomoc mimo službu Krizového centra, například zaplatit potřebné cestovní výdaje do místa nového působiště. Při odchodu nám paní Dana sdělila, že neví, jak by pokračoval její život dál, kdyby tehdy nesebrala veškerou odvahu a nevyhledala naši pomoc,“ dodala Eva Kubečková.

„Výhodou naší organizace je propojenost služeb, které na sebe vzájemně navazují. Jedná se například o Krizové centrum, Dluhovou poradnu a Ordinaci praktického lékaře pro lidi bez domova. Díky této součinnosti je Charita Olomouc schopna zajistit v krizových situacích komplexní služby,“ vysvětlila vedoucí Krizového centra Jana Hassová. Charita Olomouc poskytne v rámci přímé péče ročně pomoc přibližně 100 jednotlivcům a rodinám. Žádost o finanční výpomoc podléhá sociálnímu šetření, které provádí odborní sociální pracovníci. „Jedná se o pomoc jednorázovou a nenárokovou. I Tříkrálová sbírka má své limity, a my nemůžeme uspokojit všechny žadatele,“ upřesnila Jana Hassová.

Jedním z mnoha adresátů pomoci byl rovněž mladý manželský pár, který se ocitl bez střechy nad hlavou. Paní byla v počátečním stadiu těhotenství, a neměla dokončené vzdělání. „Vzhledem k jejich věku jsme oslovili organizaci Dům na půli cesty, která jim mohla nabídnout sociální bydlení a zpočátku i doprovázení, dále podporu v dokončení vzdělání a nalezení práce. Dvojice neměla žádné finanční prostředky. Z Tříkrálové sbírky jsme pomohli uhradit cestu do místa jejich nového bydliště a zajistili jsme rovněž potravinovou pomoc pro dobu, než se v novém domově zorientují a manžel si najde práci,“ vysvětlila sociální pracovnice Eva Kubečková.

Kromě přímé pomoci potřebným využije Charita Olomouc finanční dar Tříkrálové sbírky na pořízení nezbytného přístrojového vybavení včetně kompenzačních pomůcek pro mobilní hospicovou péči v domácnostech (péče o umírající). Podpoří rovněž rodiny s dětmi ohrožené sociálním vyloučením a lidi s duševním onemocněním. V neposlední řadě zahájí Charita Olomouc díky tříkrálovému finančnímu daru přípravnou fázi k vybudování domova pro lidi bez domova se sníženou soběstačností, který bude pečovat především o seniory se specifickými potřebami.

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode