Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Pohřeb Miloslava kardinála Vlka

20.03.2017 21:10

Pohřeb Miloslava kardinála Vlka

 

POHŘEB JEHO EMINENCE MILOSLAVA KARDINÁLA VLKA 

EMERITNÍHO ARCIBISKUPA PRAŽSKÉHO

informace k průběhu obřadu

 

Kardinál Miloslav Vlk, emeritní arcibiskup pražský, zemřel v dopoledních hodinách v sobotu dne 18. března 2017. Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka vyzývá k modlitbám a zve věřící pražské arcidiecéze i všechny, kteří měli pana kardinála Vlka rádi a vážili si ho, k poslednímu rozloučení. Rekviem a pohřební obřady se budou konat v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha v sobotu dne 25. března 2017 v 11:00 hodin. Po skončení zádušní mše sv., jejíž hlavním celebrantem bude Dominik kardinál Duka, arcibiskup pražský, budou následovat obřady posledního rozloučení, které povede Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký. Homilii pronese Mons. František Radkovský, emeritní biskup plzeňský. Koncelebrovat budou biskupové českých a moravských diecézí spolu s kardinály a biskupy ze zahraničí a z Hnutí Fokoláre – Díla Mariina. Pohřeb bude přenášet Česká televize.

Arcibiskupský sekretariát v této souvislosti připojuje několik důležitých organizačních informací:

 

pro poutníky z blízka i dáli

Přístup ke katedrále je možný ze všech veřejných přístupů na Pražský hrad (dále PH). Na všech těchto vstupech jsou zřízena bezpečnostní stanoviště, kde každý návštěvník PH musí projít bezpečnostní kontrolou. Prosíme poutníky, aby tuto skutečnost zohlednili a pamatovali na ni při balení svých zavazadel (nebrat zbraně, větší nože, obranné spreje, paralyzéry apod.).

Z důvodu silného turistického provozu na Pražském hradě a pro usnadnění přístupu účastníkům pohřbu budou u vstupu přes Prašný most (od zastávky tramvaje č. 22) a  při severním vstupu na I. nádvoří PH (z Hradčanského náměstí vedle Brány gigantů) zřízena zvláštní kontrolní stanoviště, která budou vyhrazena pro přednostní odbavení smutečních hostí. Tato stanoviště budou označena tabulí „VSTUP NA BOHOSLUŽBU“. Tyto vstupy budou otevřeny od 9:00 hod. do 10:45 hod.

Vstup do katedrály bude možný v rozmezí 9:45 hod. – 10:45 hod. Je třeba počítat s časovou rezervou k bezpečnostní prohlídce.

Pro poutníky bude vyhrazena nová část katedrály, kde budou umístěny obrazovky. Poutníci do katedrály vstupují vchodem vlevo při pohledu na průčelí katedrály.

 

pro řeholníky a řeholnice

Stejně jako ostatní poutníci procházejí bezpečnostní kontrolou a do katedrály vstupují vchodem vpravo při pohledu na průčelí katedrály. 

 

pro asistenci

Asistence se shromáždí k nácviku liturgie v 8:30 hod. na recepci Arcibiskupského paláce. Ministranti, kteří přijdou v jinou dobu, budou zařazeni do skupiny poutníků.

 

pro klérus

Parkování pro biskupy je zajištěno na nádvoří Arcibiskupského paláce a pro všechen klérus na Hradčanském náměstí. Prosíme o respektování pokynů pořadatelské služby při parkování.

Prostory pro strojení kléru v Arcibiskupském paláci budou otevřeny v 9.00 hod.

Liturgický průvod (přes I. nádvoří a II. nádvoří PH) vychází z Arcibiskupského paláce v 10.45 hod.

Biskupové, generální a biskupští vikáři AP, katedrální kapitula, probošti kapitul a vyšší řeholní představení se k liturgii připraví ve foyer u kaple v prvním patře Arcibiskupského paláce. K liturgii si vezmou vlastní albu, infulovaní mitru simplex.

Kněží a neasistující jáhni se k liturgii připraví v Sále kardinála Berana Arcibiskupského paláce. K liturgii si koncelebranti vezmou vlastní albu, fialovou štolu a purifikatorium. Po skončení slavnostní liturgie jsou všichni kněží, jáhni i ministranti srdečně zváni do Sálu kardinála Berana v Arcibiskupském paláci k polednímu občerstvení.

 

pro ústavní činitele a civilní autority

Arcibiskupský sekretariát prosí ústavní činitele a civilní autority, které mají v úmyslu zúčastnit se pohřbu, aby prostřednictvím svých sekretariátů kontaktovali pracovníka sekretariátu arcibiskupa, pana Jiřího Brázdila (email: Jiri.Brazdil@apha.cz, tel: +420 220 392 291). Potřebné organizační informace budou následně zaslány elektronickou cestou.

Věnce a kytice, reprezentující jednotlivé instituce, prosíme nahlásit rovněž panu Jiřímu Brázdilovi, který poskytne další potřebné informace.

 

květinové dary

Všechny smuteční hosty prosíme, aby vzhledem k omezenému prostoru upustili od květinových darů. Pan kardinál Miloslav Vlk aktivně podporoval dílo Domácího hospice Duha, o.p.s., Hořice (web: www.hospic-horice.cz). Jistě by mu udělalo radost, kdyby lidé, kteří ho měli rádi, toto velmi smysluplné dílo také podpořili. Číslo účtu: 229308919/0300.

 

Možnost soukromé modlitby a rozloučení 

Rakev s ostatky J. Em. Miloslava kardinála Vlka bude vystavena pro soukromé rozloučení a modlitbu v těchto dnech:

čtvrtek 23. března od 17:00 do 21:00 hodin v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha.

pátek 24. března od 15:00 do 21:00 hodin v klášterním kostele sv. Benedikta bosých karmelitek na Hradčanském náměstí v Praze 1. 

Vojtěch Mátl, jáhen a arcibiskupský ceremonář

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode