Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Postní almužna je projevem lásky

26.02.2012 21:34

POSTNÍ ALMUŽNA JE PROJEVEM LÁSKY

 

Popeleční středou charita ve spolupráci s farnostmi zahajuje tzv. Postní almužnu. Tato duchovně pastorační aktivita vybízí věřící k intenzivnějšímu prožívání postní doby, tedy přípravy na Velikonoce. Právě během této doby se křesťané zříkají různých životních přilepšení, jídla či zábavy. Postní almužna je pak vybízí k promýšlení vztahu k chudým a pomoci lidem v nouzi. Výsledkem je finanční sbírka na pomoc a podporu charitativních projektů.

Olomouc: „Křesťanství počítá s tím, že člověk je tělo a duše. Duchovní úsilí proto zapojuje i tělo. Snaha vyjít ze sebe a žít pro Boha a pro druhé nemůže zůstat jen v citu či myšlence, proto konkrétní odepření si nějakého mlsání, jídla či zážitků tělo musí pocítit. Odřeknutí si a šetření pak má smysl, když prospěje druhému, který pomoc potřebuje,“ řekl ke smyslu Postní almužny olomoucký arcibiskup Jan Graubner. „Postní almužna pomáhá tomu, kdo se do ní zapojí, pomáhá vládnout jeho duchu nad tělem. Pro ty, kterým pomáhá, je projevem lásky,“ dodává arcibiskup.

Od Popeleční středy jsou ve farnostech k dispozici papírové schránky. Ty si věřící lidé berou s sebou do domácností, kde jim mají symbolicky připomínat přítomnost chudých v jejich duchovním snažení během postní doby. „Kdo se modlí, ať se postí. Kdo se postí, ať je milosrdný… Kdo chce nalézt Boží srdce otevřené, ať nezavírá svoje před tím, kdo jej prosí,“ to jsou slova sv. Petra Chrysologa a právě ta zdobí papírovou schránku.

Do schránky si věřící odkládají drobné finanční částky za odřeknuvší si jídlo či jiné radosti. Schránky pak lidé z olomoucké arcidiecéze odevzdají ve svých farních kostelech v neděli 1. dubna. Právě tato poslední neděle před Velikonocemi, nazývaná Květná, je časem, kdy si křesťané připomínají Ježíšův slavný příchod do Jeruzaléma. Tehdy lidé pod jeho nohy prostírali své pláště, jako výraz nejvyšší náklonnosti. Dnes jej symbolicky vítají vyjádřením svého postního úsilí, tedy dary pro chudé a pro lidi v nouzi.

Postní almužna se v roce 2012 koná již po čtvrté. Během předchozích let díky ní byly podpořeny stovky konkrétních potřebných lidí a charitních projektů. Charita se kromě materiálního zabezpečení Postní almužny podílí na uskutečnění pomoci. Provádí sociální šetření u potřebných, doporučuje a realizuje podporu s ohledem na potřeby klientů a efektivnost nabízené odborné pomoci. Některé farnosti rozhodnou z výtěžku podpořit více lidí, o které se starají místní charity prostřednictvím svých projektů. Pak finance směřují právě do těchto projektů.

Charita Česká republika o Postní almužně informuje na webu www.postnialmuzna.cz

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode