Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Před devadesáti lety se narodila Anička Zelíková

17.07.2014 21:57

Rovných devadesát let uplyne v sobotu 19. července 2014 ode dne, kdy v Napajedlích přišla na svět karmelitánská terciářka Anna Marie Zelíková, dobrovolná oběť za nenarozené a v současné době kandidátka blahořečení v olomoucké arcidiecézi.

Anička ZelíkováOlomouc: Anna Zelíková se narodila 19. července 1924 v Napajedlích. Navštěvovala mateřskou, obecnou a měšťanskou školu v ústavu „Ludmila“ sester sv. Kříže a řeholnice měly na její náboženskou výchovu velký vliv.

Rozhodující obrat v dívčině životě znamenalo první svaté přijímání, ke kterému přistoupila v roce 1933 a již tehdy zatoužila obětovat se Bohu. Hlubokým dojmem na ni zapůsobila také primiční mše, jíž se účastnila jako třináctiletá, a během níž se rozhodla obětovat svůj život za posvěcení kněží.

Na Zelený čtvrtek 14. dubna 1938 se náhodně dozvěděla o zabíjení nenarozených dětí. Byla tím hluboce otřesena a nabídla se Bohu jako smírná oběť. Následujícího dne, na Velký pátek, před Nejsvětější svátostí vystavenou v Božím hrobě svou nabídku obnovila. Tu se rozkašlala a následovalo první chrlení krve z plic. Těžkou nemoc, která pak stravovala její síly, chápala jako Ježíšovu odpověď na svou nabídku.

Roku 1938 zasvětila na Svatém Hostýně Panně Marii své panenství. Toužila vstoupit do kláštera ke karmelitkám, ale pro nemoc to nebylo možné. Byla tedy přijata alespoň do III. řádu karmelského. Zemřela ve čtvrtek 11. září 1941 se šťastným úsměvem a se slovy: „Všechno je tak krásné. Nechtěla bych s nikým měnit. Miluji Ježíše, mám ho tolik ráda.“

K blahořečení zatím chybí zázrak

Rodný dům Aničky Zelíkové v NapajedlíchOd roku 1954 začala pátrat po informacích o životě a písemnostech týkajících se Aničky Zelíkové řeholní sestra Iva Moučková, která téhož roku napsala její stručný životopis. V roce 1985 byl šetřením spíše soukromého rázu pověřen P. František Polášek.

V roce 1991 byla ustavena řádná komise, diecézním postulátorem se stal P. Polášek. Na základě souhlasu Kongregace pro svatořečení se Anička Zelíková stala 13. března 1991 služebnicí Boží a bylo zahájeno oficiální diecézní šetření, které skončilo 8. prosince 1995. V únoru roku 1996 pak odvezl P. Polášek dokumentaci ohledně služebnice Boží Aničky Zelíkové do Říma na Kongregaci pro svatořečení.

Byl ustanoven advokát, který připraví tzv. pozice. Jakmile skončí tento první proces o heroických ctnostech služebnice Boží Aničky Zelíkové, měla by být prohlášena za ctihodnou. Potom bude následovat druhý proces o zázraku na přímluvu Aničky Zelíkové, avšak až poté, co se takový zázrak stane.

Více informací o životě a odkazu Aničky Zelíkové, její fotografie i modlitby za její blahořečení jsou dostupné na webové adrese www.anickazelikova.cz.

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode