Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Předvánoční chat s olomouckým arcibiskupem Olomoucký arcibiskup Jan Graubner (pro Olomoucký deník)

10.12.2015 21:55
DOTAZ: Dobrý den pane arcibiskupe, pozorujete v předvánoční čas mezi lidmi poslední dobou nějaký větší příklon k duchovním věcem než dříve? Nebo je to přesně naopak, materiální podoba vánoc je čím dál silnější. Jak je to například se zájmem o zpovědi v době adventu.. Děkuji a přeji radostné svátky. Juráková
dnes 14:10
ODPOVĚĎ:Statistiku nemám, jsou lidé s větším zájmem, kteří přicházejí i dnes. Na druhé straně je pravda, že je mnoho těch kteří se dívají na svátky vánoční jen z pohledu konzumního. Záleží na svobodném rozhodnutí každého k čemu chce přispět.
DOTAZ: Prošel jste ve svém životě nějakou osobní či duchovní krizí? Pokud ano, jak se vám ji podařilo překonat? Děkuji za odpovědi, přeji požehnané Vánoce.
dnes 14:12
ODPOVĚĎ:Vážnou krizí jsem neprocházel, ale chvil, kdy jsem měl všeho po krk bylo dost. Hlavně mi pomáhá důvěra v Boha a pak se na to dobře vyspat.
DOTAZ: Otče arcibiskupe, jak se zatím arcidiecézi daří hospodaření na restituovaném majetku? Neukousla si církev příliš velký krajíc? Mám velkou obavu, zda ji péče o majetek nebude spíše brzdit než rozvíjet a v současném ateistickém Česku bude jen více a více jakousi o sebe se starající enklávou, jejímž hlavním cílem je sehnat peníze na provoz. Pěkné svátky Horák
dnes 14:14
ODPOVĚĎ:Zatím jsem převzali 52 procent restituovaného majetku. zřídili jsem spol. s.r.o., které jsem svěřili správu majetku, abychom se nevěnovali příliš majetku a nezanedbávali věci duchovní. Problém se sháněním peněz byl, je a bude. Restituce jej nevyřeší. V tomto jsem ale oprimista. Tam, kde je život, se vždycky problémy vyřeší
DOTAZ: Zajímalo by mně, zda by se církev dokázala vypořádat se zločinci, kteří by zabíjeli ve jménu Krista, podobně jako to dělají islámští teroristé ve jménu Alláha? Měla by církev a křesťanské společenství k dispozici lepší "nástroje" a možnosti než má muslimská komunita, která sice teroristy odsoudí, ale reálně s tím neudělá nic? Děkuji za odpověď
dnes 14:16
ODPOVĚĎ:Křesťanské společenství je součástí politické společnosti. O trestání zločinců se nestará církev, ale stát. Myslím, že naše soudy by si s takovými problémy poradit uměly.
DOTAZ: Děkuji, že mluvíte vhod i nevhod, máte zájem o obyčejné lidi a nenadbíháte mocným, třebaže se s nimi kvůli své funkci musíte ve vší úctě a zdvořilosti stýkat. Jako papež František. A ještě lépe: jako Ježíš. ;-)
dnes 14:16
ODPOVĚĎ:Děkuji za váš postřeh
DOTAZ: Pěkné odpoledne, pane arcibiskupe, zajímalo by mě, co je náplní Roku milosrdenství, který teď v neděli začíná. Slyšela jsem, že zpovědníci v něm mají rozšířené pravomoci - co to konkrétně znamená? Děkuji.
dnes 14:21
ODPOVĚĎ:Rok milosrdenství by měl především spustit uzdravující lavinu odpuštění. Skutečnost, že Bůh odpouští nám je dostatečným důvodem k tomu, abychom my odpouštěli druhým. V běžném životě církve je odpuštění některých hříchů vázáno na rozhodnutí biskupa či přímo papeže. V tomto roce mají všichni kněží pravomoc rozhřešovat i jménem biskupa a někteří dokonce i jménem papeže. Mezi hříchy, které může odpouštět jen biskup, patří například potrat nebo vystoupení z církve. Odpustit prozrazení zpovědního tajemství může jen papež.
DOTAZ: Dobrý den, pane arcibiskupe. Nevíte náhodou, kdo je ve Vatikánu autorem loga Svatého roku milosrdenství? Podle mého názoru je výtvarná stránka tohoto loga něco příšerného a mám takový dojem, že se to brzy stane terčem posměchu. Děkuji za odpověď.
dnes 14:26
ODPOVĚĎ:Děkuji za váš názor, i když můj je jiný. Mně se logo líbí. Autorem je profesor Rupnik, který je autorem mnoha významných mozaik ve Vatikánu či světových poutních místech. Dobrý pastýř má za krkem ne ovečku, ale člověka se kterým se tak sblížil, že jejich dvě tváře mají jenom tři oči. Aby se ukázalo, že pastýř se chce dívat pohledem zbloudilého, kterého našel. A zároveň vtahuje zbloudilého do svého pohledu a nás zve, abychom se učili vidět božíma očima.
DOTAZ: Otče Arcibiskupe! Mám otázku týkající se toho, co jste napsal ve svém listě k Roku milosrdenství. Už devět let jsem rozvedená, manžel odešel za jinou. Nyní mám přítele - vdovce. Každou neděli chodím na mši svatou, modlím se. Ráda bych přistupovala i ke svatému přijímání. Týkají se informace z pastýřského listu o mimořádné příležitosti ke svaté zpovědi i mě? Děkuji, M. Komárková
dnes 14:27
ODPOVĚĎ:V případech jako je Váš, je třeba si nejprve položit otázku, jestli první manželství bylo opravdu platné. Je možné požádat církevní soud, aby prověřil platnost prvního manželství a tedy i možnost uzavření manželství nového.
DOTAZ: Chvála Kristu! Otče arcibiskupe, jaký je význam Svaté brány, která se otevírá v Roce milosrdenství, jak má vypadat pouť ke Svaté bráně a kde v naší arcidiecézi bude otevřena? Lída Pernikářová
dnes 14:30
ODPOVĚĎ:Letos je to poprvé v dějinách, co papež rozhodl, že brány svatého roku se otevírají i ve všech katedrálách a lidé nemusí putovat do Říma. Dokonce dal možnost biskupům určit ještě i jiné významné chrámy. U nás to bude kromě katedrály bazilika na Sv. Hostýně a Velehradě. Brána je důležitým symbolem, ale podstatné je připutovat do chrámu k setkání s Bohem, kterému se otevřeme v důveře, vyznáme viny a přijmeme odpuštění a rozhodneme se pro skutky milosrdenství. Pro putování není určená konkrétní vzdálenost. Je dobré, aby každý podle svých možností ušel kus cesty k tomu místu a cestou rozjímal.
DOTAZ: Chvála Kristu! Chtěl bych se zeptat, jaká je situace v olomouckém kněžském semináři. Jaké jsou počty bohoslovců? Slyšel jsem, že budova semináře je velká a obyvatel málo. Nepřemýšlíte o jeho přesunutí do menší budovy, nebo jaký na to máte názor? Děkuji a přeji požehnaný Advent.
dnes 14:32
ODPOVĚĎ:Ano, bohužel, seminaristů je málo. Pro moravské diecéze je jich jen přes čtyřicet. Proto v budově sídlí i teologický konvikt, což je jakýsi přípravný ročník, který je tu i pro všechny české diecéze a velkou část semináře jsme oddělili a dali k dispozici laickým studentům jako vysokoškolskou kolej.
DOTAZ: Papež František mluvil o jiném přístupu k rozvodům církevních manželství. Co si pod tím konkrétně představit? Bude například trvalá nevěra důvod k jednoduchému zrušení manželství? A jak takový proces by měl tedy nově probíhat? Děkuji
dnes 14:39
ODPOVĚĎ:Na vyčerpávající odpověď je ještě brzy, protože synoda biskupů sice skončila a předložila svůj materiál papeži, který ještě nevydal svoje rozhodnutí. Ale už dnes můžeme říct, že proces uznání neplatnosti manželství je zjednodušený a zrychlený. Doposud muselo každé rozhodnutí církevního soudu jít k druhé instanci. Dnes, pokud se nikdo neodvolá, stačí rozhodnutí první instance. Proces se tedy zjednodušeně řečeno zkrátil na polovinu. Otázka platnosti je však spojena s uzavřením manželství. Pokud bylo uzavřeno platně, pak ani nevěra na tom nic nezmění.
DOTAZ: Často s ev médiích mluví o sílící opozici v církevních kruzích vůči postojům papeže Františka. Jak to vnímáte vy. Prosím upřímně.
dnes 14:41
ODPOVĚĎ:Já myslím, že nejde o opozici, jako se to vidí v politice. Jasné je, že papež František je člověk hodně otevřený a ne všichni sdílejí jeho postoj. Ale v církvi vždycky platilo, že poslední slovo má papež. Neobjevil jsem ještě postoj, který by se nebyl ochoten papeži Františkovi podřídit.
DOTAZ: Zdravím! Jak je to se situací biskupů v Olomouci. Biskup Hrdlička má 73 let a brzy půjde do důchodového věku. Bude zvolen nový biskup místo něj a máte nějaké tipy? Jak vlastně vypadá takový všední den biskupa?
dnes 14:45
ODPOVĚĎ:Biskupové odcházejí na odpočinek v 75 letech. Takže ještě je chvíli čas. Biskup se nevolí, biskupa jmenuje papež. Diecézní biskup může dát svých několik návrhů. Úkolem apoštolského nuncia je zajistit různé pohledy na vybrané kandidáty a do Říma předložit trojici jmen, z nichž papež jedno vybere. Ale jména kandidátů jsou pod papežským tajemstvím až do papežova zveřejnění. Takže ode mne nemůžete slyšet žádné jméno. Prozrazení papežského tajemství je stejným proviněním jako vyzrazení zpovědního tajemství.
DOTAZ: Přemýšlel jste, někdy v mládí, že nedostudujete seminář? Byl jste v tu dobu naprosto pevný v tom, co chcete dělat?
dnes 14:46
ODPOVĚĎ:Zkouškami jsem procházel, a zvláště když se někdy nedařilo ve studiu, jsem pochyboval. Ale když bylo po zkouškovém období, tak to vždycky přešlo.
DOTAZ: Nedávno jsem četl, že olomoucké arcibiskupství slavilo své výročí povýšení z biskupství. Zajímalo by mě, jestli Olomouc může někdy o arcibiskupství přijít. Kdo mu ho případně může odejmout a v jakých důvodech? S pozdravem Martin K.
dnes 14:52
ODPOVĚĎ:Arcibiskupství má podřízena aspoň dvě biskupství. Pro Olomouc je to Brno a Ostrava, pro Prahu jsou čtyři. Snad jen v případě, kdyby počet katolíků klesl tak, že by se zpět spojily diecéze, které vznikly oddělením od Olomouce, pak by se z arcibiskupství stalo opět biskupství. Takový případ ale neznám. I v minulosti se stávalo, že takovému arcibiskupství, které ztratilo sufragány, titul zůstal. Příkladem může být Trnava na Slovensku.
DOTAZ: Jak se vy osobně díváte na uprchlickou krizi? Je naše kulturní zázemí slučitelné s islámem?
dnes 14:59
ODPOVĚĎ:Nebyly bychom křesťany, kdybychom nepomáhali potřebným. Druhá otázka je, jaká pomoc je nejvhodnější. Myslím, že jsme povinni především pomoci těm zemím, odkud lidé utíkají, k míru a lepší životní úrovni, aby nemuseli utíkat. My jsme málo připraveni na přijímání cizinců, protože na ně nejsme zvyklí. Myslím, že prvním krokem by mělo být začlenění do naší společnosti našich občanů, kteří jsou na jejím okraji, na druhém místě bych nabídl pomoc křesťanům vyhnaným ze svých zemí. Vážná je otázka naši budoucnosti, nechceme li při pohledu do budoucnosti ztrácet naději, musíme mít především zdravé rodiny a více dětí.
DOTAZ: Zdravím, můžete se vyjádřit k Vašemu vytunelování vinařské společnosti v Kroměříži? Zajímal by mě váš pohled zpětně a také vyjádření co na to Váš bůh?
dnes 15:01
ODPOVĚĎ:O žadné tunelování nešlo. Je pravda, že jedna společnost se rozpadla pro nemožnost spolupráce. Celý případ byl soudně uzavřen.
DOTAZ: V jednom rozhovoru jste mluvil o tom, že příliš muslimů je ohrožením pro Evropu. Jak tedy konkrétně skloubit lásku k bližnímu s ochranou vlastní kultury? Když se na hranicích zastaví 200 tisíc muslimů, máme z nich vybrat tisícovku, kterým pomůžeme a ostatní bohužel musí zpátky... ?
dnes 15:03
ODPOVĚĎ:Otázka bezpečnosti je úkolem pro stát, ne pro církev. Státní orgány musí prověřit, kdo je ten potřebný, případně kdo je nebezpečný. Charita chodí pomáhat i do zahraničí těm, kteří potřebují jídlo či oblečení, ale politická rozhodnutí nejsou v naší kompetenci.
DOTAZ: Otče arcibiskupe, prosím kolik kněží v naší arcidiecézi ročně zhruba opustí své povolání. Osobně znám dva, kteří odešli kvůli manželství. Zajímalo by mne jen, jak jsou takové případy časté a jak se při nich postupuje? Děkuji moc a přeji požehnané svátky.
dnes 15:05
ODPOVĚĎ:V průměru je to méně než jeden za rok. Kdo chce odejít, toho nemohu držet násilím. Chce-li, může požádat papeže o zbavení kněžství, a tím získá možnost uzavřít manželství. Ke kněžství se už pak vrátit nemůže.
DOTAZ: Líbil se mi tento online rozhovor. Srdečně zdravím ze Zlína. :-)
dnes 15:06
ODPOVĚĎ:Děkuji všem za jejich otázky a každému z vás přeji požehnané dny adventu a pak pravou vánoční radost s boží blízkostí.

 

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode