Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Připomínáme si 35 let od úmrtí P. Antonína Šuránka

07.11.2017 12:46

Před pětatřiceti lety, 3. listopadu 1982, se slovy „žehnám všem kněžím“ naposledy vydechl P. Antonín Šuránek, služebník Boží, který vychoval několik generací kněží a sebe označoval za brigádníka Ducha svatého.

Na připomínku tohoto významného muže naší církve se již příští týden uskuteční vzpomínková bohoslužba obětovaná za svatost kněží a nová povolání. Uskuteční se 7. listopadu 2017 od 16.00 v kapli sv. Antonína na Blatnické hoře. Můžete si naladit i TV Noe, která v sobotu 4. listopadu od 17.25 vysílá dokument o P. Šuránkovi.

Vzpomínky

P. Antonín Šuránek vychoval několik generací moravských kněží. Arcibiskup František Vaňák na něj vzpomínal: „Silně a šťastně ovlivnil mnoho kněžských ročníků, a tím celou arcidiecézi. A veškeré působení podložil modlitbou a utrpením“ (Z celého srdce, CMD, Vrchoslavice 1990).

Arcibiskup Jan Graubner v něm vidí člověka pevného, který je otevřený božímu vedení. Biskup Josef Hrdlička o něm svědčí jako o muži silné pokory, který žil s vědomím, že vše, co děláme jako Boží služebníci, je vlastně málo. Jako bohoslovec jej v kupletu na mikulášský večírek olomouckého semináře vystihl: „Spirituál, duše zlatá“.

P. Pavel Uhřík OFMcap jej popsal v aktuálním čísle Poutníka svatoantonínského jako vychovatele generací moravských kněží, proroka naší doby, který uměl mluvit, ale ještě více naslou­chat.

Paní Marie Pochylá z Uherského Hradiště jej znala nejen ze mší a poutí, ale i z občasných setkání ve vlaku, když se na samém začátku sedmdesátých let ještě mohla věnovat svému učitelskému povolání. Po jeho smrti z něj učinila „patrona“ celé rodiny a uchovávala jeho odkaz v hluboké úctě. Její dcery vzpomínají na setkání s ním u sv. Antonínka v době, kdy tam nuceně končil, a jak ho v posledních letech života vídaly v černém zimním kabátě sedávat ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie v Uherském Hradišti.

Dílo

P. Antonín Šuránek je autorem mnoha publikací, které mohly být vydány až po roce 1990. Odráží se v nich jeho osobní svědectví víry, ať už formou autobiografických vzpomínek, rozjímaní nad Písmem či životopisy lidí, co život zasvětili Bohu. O jeho dílo pečoval zejména P. Alois Kotek (+2013).

Založil Matici svatoantonínskou, která se jeho odkazu a zvelebování poutního místa a kaple sv. Antonína nad Blatnicí věnuje dodnes.

Stručný životopis

P. ThDr. Antonín Šuránek (29. května 1902 – 3. listopadu 1982) se narodil v Ostrožské Lhotě na Slovácku, kněžské svěcení přijal v roce 1926. Již v roce 1929 byl ustanoven spirituálem kněžského semináře v Olomouci a působil v něm až do roku 1948, kdy odmítl přejít na státem kontrolovaný seminář v Praze (později v Litoměřicích). Přednášel na Cyrilometodějské teologické fakultě až do jejího zrušení v roce 1950, krátce působil jako kaplan ve Velkém Ořechově u Uherského Brodu a v roce 1951 byl z nemocnice v Kroměříži, kde byl hospitalizován se zápalem plic, odvezen Státní bezpečností do internačního kláštera v Želivě, kde byl společně s biskupy Tomáškem a Otčenáškem držen v přísné izolaci od ostatních duchovních. Odtud byl v roce 1955 propuštěn a až do odchodu do penze v roce 1962 pracoval jako dělník ve vápence ve Štramberku. V letech 1968 – 1970 mu bylo dovoleno se opět ujmout výchovy bohoslovců v obnoveném kněžském semináři v Olomouci. Pak vedl duchovní správu v Blatničce, pod poutním místem sv. Antonína, o které pečoval až do zbavení státního souhlasu k výkonu kněžské služby v roce 1975. Po zbytek svého života žil u svého synovce P. Antonína Dominika a zemřel v nemocnici v Ostravě-Petřkovicích. Pochován je ve svém rodišti. Diecézní proces blahořečení probíhal v letech 1996–1999 a vatikánská kongregace potvrdila jeho správnost roku 2000.

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode