Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

PRVNÍ NEDĚLÍ ADVENTNÍ ZAČÍNÁ ROK BIŘMOVÁNÍ

27.11.2011 18:34

V neděli 27. listopadu 2011 začíná adventní doba, která podle církevního kalendáře stojí na počátku liturgického roku. Církev v České republice zároveň v tento den zahajuje další rok přípravy na výročí 1150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje, Rok biřmování. Svůj pastýřský list zasílá věřícím k této příležitosti olomoucký arcibiskup Jan Graubner.

Olomouc: Latinské slovo „adventu“ znamená doslova „příchod“, v křesťanském významu jde o příchod Ježíše Krista. Advent je pro křesťany spojen jednak s očekáváním slavnosti Ježíšova narození, jednak s očekáváním jeho druhého příchodu na konci časů – parúsie.

Historie adventu sahá až do 5. století do Itálie. Zatímco zde byl advent chápán jako doba přípravy na oslavy Narození Páně, v Galii byl pojímán jako příprava na druhý příchod Kristův. V prvních staletích se na Západě slavil také různý počet adventních nedělí, a to mezi čtyřmi až šesti. Počet čtyř adventních nedělí se prosadil až v 10.–11. století, například pravoslavná církev však dodržuje šestitýdenní advent dodnes.

Advent začíná první nedělí adventní, která spadá do doby mezi 27. listopadem a 3. prosincem, a končí se západem slunce o Štědrém večeru. Liturgickou barvou adventu je fialová.

S novým liturgickým rokem, který začíná právě o první neděli adventní, vstupuje letos česká a moravská církev také do dalšího roku přípravy na cyrilometodějské jubileum, které se bude slavit v roce 2013. Po loňském roku věnovaném svátosti křtu tak věřící v neděli zahájí Rok biřmování. K této příležitosti zaslal věřícím olomoucké arcidiecéze svůj pastýřský list arcibiskup Jan Graubner. Připomíná v něm význam svátosti biřmování a vyzývá všechny, kdo ji dosud nepřijali, aby se přihlásili k přípravě na její přijetí, neboť „teprve biřmováním se dovršuje naše přijetí do církve.“

Olomoucký arcibiskup také vyzývá ke konkrétním iniciativám, jak Rok biřmování ve farnostech připomenout. „Vrcholem tohoto roku bude společná novéna před slavností Seslání Ducha Svatého a o slavnosti prožijeme obnovu této svátosti,“ píše ve svém pastýřském listu a pokračuje: „Byl bych rád, kdyby se ve farnostech setkali bývalí biřmovanci, kteří se společně připravovali před pár lety a snad vytvořili přátelské společenství. Ať se nyní v těchto skupinách znovu setkají a vymění si zkušenosti svého křesťanského života a vzájemně se povzbudí, ať se i společnou modlitbou připraví na obnovení života v Duchu Svatém.“

Plná text pastýřského listu arcibiskupa Jana Graubnera k Roku biřmování je dostupný v příloze tohoto článku.

 

 

   
Pastyrsky_list_k_Roku_birmovani.pdf 58.91 KB

 

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode