Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Svatý Václav - patron naší farnosti, obce, diecéze a vlasti

28.09.2020 22:13

Ve 14 letech Václavovi zemřel otec
a byla zavražděna jeho babička

Svatý Václav (asi 907–935) byl synem českého knížete Vratislava a Drahomíry. Václavovy výchovy se ujala jeho babička Ludmila, matka knížete Vratislava. Václavovi se dostalo na tehdejší dobu mimořádného vzdělání ve slovanském i latinském jazyce. Po smrti knížete Vratislava v roce 921 se ujala vlády Václavova matka Drahomíra. Václav a jeho mladší bratr Boleslav zůstali v péči Ludmily. Mezi Drahomírou a Ludmilou ale vznikl spor o moc v zemi. Ten skončil vraždou Ludmily: zabili ji členové Drahomířiny družiny na Tetíně 15. září 921.

V 18 letech se ujal vlády

Václav se ujal vlády - nejpozději na podzim roku 925, kdy nechal převézt ostatky své babičky sv. Ludmily z Tetína do Prahy.  Václav přijal strategii upevňování knížectví ve stávajících hranicích než expanzivní politiku. K sousednímu Sasku volil smírné řešení, které spočívalo v placení tributu výměnou za mír. Václav byl křesťanským panovníkem, legendy mluví o mnohých skutcích dobročinnosti. Přibližně roku 930 pak postavil Václav na pražském hradišti kostel zasvěcený svatému Vítu.

Ve 28 letech byl zavražděn

Svatý Václav byl zabit ve Staré Boleslavi svým bratrem Boleslavem. Ráno se vydal Václav do kostela na bohoslužbu, ale byl u dveří chrámu zabit Boleslavovými družiníky. Stalo se to 28. září, pravděpodobně roku 935. Svatý Václav žil pouhých 28 let. Přesto byl jeho život smyslulný a navždy plodný. Našel a naplnil své povolání a poslání.

Trvalý panovník

Svatý kníže je považován za ideálního vládce, za světce vyznačujícího se praktikovanou křesťanskou vírou, mučedníka a zároveň svatého panovníka. Karel IV. stanovil, že svatý Václav je trvalý panovník, zatímco aktuálně vládnoucí král je jeho zástupcem. To symbolizoval i fakt, že koruna českých králů spočívala na Václavově lebce a král si ji mohl jen vypůjčit na den své korunovace.

 

Svatý Václave, vévodo české země,
kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha!
Kriste, eleison.

Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě,
nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave!
Kriste, eleison.

Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi,
utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave!
Kriste, eleison.

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode