Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Tříkrálová sbírka 2011

10.01.2011 17:16

Ačkoliv se koledníci vydali do ulic koledovat o týden později, než je u nás zvykem, tak výtěžek překonal loňskou sbírku, kdy byla atakována hranice 62.000 Kč. Tento rok se boršickým dobrodincům povedlo sesbírat více než 65.000 Kč. Všem koledníkům, dárcům, vedoucím skupinek i těm, kteří pomáhali jinak či na tento úmysl mysleli v modlitbách, patří upřímný dík. Současně vyzýváme zájemce o vedení skupinek, aby se nahlásili na farním úřadě či o svém zájmu informovali boršickou mládež. Zájemce musí být starší osmnácti let a musí dodat číslo občanského průkazu. Samozřejmostí je trestní bezúhonnost. Blíže o sbírce je převzato z webových stránek Slováckého deníku.
Prostřednictvím tříkrálových pokladniček, poslala oblast patřící pod oblast Uherského Hradiště charitě sumu 1 927 017 korun. Tím jednoznačně překonali druhou oblast Slovácka, Uherskobrodsko, a to o více než 700 000 korun. Za Hradišťany skončili třeba i obyvatelé Zlína. Ti poslali o 600 000 korun méně.    
     Na rekordním výsledku letošní sbírky má tedy Uherskohradišťsko lví podíl. Z 10,44 milionů korun, které se ve Zlínském kraji podařilo nashromáždit, totiž doputovala téměř pětina právě odsud. „Všechny finance už jsou odeslány na celorepublikový tříkrálový účet, odkud jsou následně podle jasných pravidel přerozděleny,“ uvedla krajská koordinátorka sbírky Pavla Romaňáková.  Největší sbírka v zemi začala v olomoucké arcidiecézi předposlední den loňského roku, a to v kostele svatých Andělů strážných ve Veselí nad Moravou. Do ulic Zlínského kraje koledníci vyrazili hned v prvních dnech nového roku. Celorepublikově se akce konala pojedenácté, nicméně v celé olomoucké arcidiecézi se letos uskutečnila podvanácté. Tříkrálová sbírka obnovuje starou lidovou tradici tříkrálových koledníků. „Konáním Tříkrálové sbírky dostáváme také možnost se zapojit do pomoci trpícím a potřebným lidem, kteří žijí u nás i v zahraničí. Solidarita s nimi je pro nás velmi důležitá, protože nám pomáhá vyjít ze zahledění se jen na své potřeby a vidět také nouzi druhých,“ nabádá metropolita moravský Jan Graubner.                                    Králové se sice jmenují Kašpar, Melichar a Baltazar, nade dveřmi se však po jejich návštěvě skví nápis C+M+B. „U písmenek se nejedná o zkratky jmen králů, ale jsou to počáteční písmena z latinského Christus mansionem benedikat, což je překládáno jako Kristus ať žehná tomuto příbytku. Tři křížky symbolizují Nejsvětější Trojici – Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znaménka plus mezi iniciálami,“ vysvětlil Vít Kadlčík z uherskobrodské charity. Vybrané peníze jsou přerozdělovány podle striktních pravidel. „65 procent jde farním charitám, 15 procent arcidiecézním charitám, deset procent na humanitární pomoc a zbylých deset procent na sekretariát. Rozdělení je schváleno radou ředitelů charit České republiky a Českou biskupskou konferencí,“ upřesnil Kadlčík. Letos obcházelo domy na Slovácku 382 skupinek koledníků s královskými korunkami na hlavách, a to od 3. do 10. ledna.

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode