Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

V katedrále se otevřela brána Svatého roku milosrdenství

17.12.2015 13:07

Otevřením Svaté brány v olomoucké katedrále byl v neděli 13. prosince 2015 na území olomoucké arcidiecéze zahájen Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež František. Bohoslužbu, která začala v kostele Panny Marie Sněžné a pokračovala průvodem do katedrály, celebroval pro tisíce věřících arcibiskup Jan Graubner.

Olomoucký arcibiskup během mše svaté přednesl homilii, k níž vyzval věřící k radosti z Boží blízkosti, která „osvobozuje člověka k tomu, aby dokázal v modlitbě odevzdávat Bohu všechny své starosti a potřeby, naplňuje vděčností a přináší pokoj silnější než všechno, co zneklidňuje.“

Citoval pak slova papeže Františka, podle nějž se věřící ve Svatém roce milosrdenství nemají soustředit jen na „přijetí daru milosrdenství od odpouštějícího Boha, štědré předávání odpuštění lidem, abychom tak spustili uzdravující lavinu odpuštění, ukazovali odvahu postavit se proti zločinným uskupením, korupci a rozšířenému přesvědčení, že život závisí na penězích,“ ale mají rovněž „znovu objevit skutky tělesného i duchovního milosrdenství, vyjít do světa a vydávat svědectví o Boží lásce.“

Konkrétním způsobem, jak to uskutečnit, je podle arcibiskupa Jana Graubnera charita: „V mnoha farnostech se věřící zapojují jako dobrovolníci charity, ale myslím, že v roce milosrdenství by se měli dobrovolníci charity rozšířit do všech farností, protože zdravé církevní společenství nejen oslavuje Boha bohoslužbou a hlásá evangelium, čili předává víru, ale taky svou víru projevuje službou lásky. V každé farnosti by mělo vzniknout společenství lidí, kteří si pomáhají při skutcích milosrdenství. A děkuji všem, kteří se do milosrdného díla charity letos zapojí,“ uzavřel olomoucký arcibiskup svou homilii, jejíž plně znění je k dispozici na tomto místě (doc).

Putování ke Svaté bráně, která byla v neděli otevřena v katedrále a postupně se otevře ještě na Svatém Hostýně (při bohoslužbě 31. prosince od 23.45 hodin) a Velehradě (při pouti k Panně Marii, Matce jednoty křesťanů, v neděli 24. ledna), má být podle arcibiskupa Graubnera osobním vrcholem Roku milosrdenství. Více o tom v jeho pastýřském listu, který se v kostelech četl o první neděli adventní.

(gra)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode