Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

V Olomouci byli vysvěceni noví pomocní biskupové Antonín Basler a Josef Nuzík

16.10.2017 20:57

Před dvěma tisíci shromážděných věřících, kteří zaplnili olomouckou katedrálu sv. Václava i část náměstí před ní, udělil v sobotu 14. října 2017 arcibiskup Jan Graubner biskupské svěcení Antonínu Baslerovi a Josefu Nuzíkovi. Pomocnými biskupy olomoucké arcidiecéze je jmenoval papež František v červenci tohoto roku.

Mše svatá za účasti většiny biskupů ČR, apoštolského nuncia Giuseppe Leanzy i zástupců biskupských konferencí Slovenska, Polska a Německa začala v 10.00 průvodem z farního domu přes náměstí do katedrály, v té době už zaplněné věřícími. Další lidé přitom bohoslužbu sledovali prostřednictvím velkoplošných obrazovek přímo z náměstí.

Na vyhrazených místech před oltářem už předtím zasedli také zástupci veřejného života – představitelé vlády ČR, parlamentu, Olomouckého a Zlínského kraje i města Olomouce – a dalších institucí, rodinní příslušníci svěcenců, věřící z míst, kde oba dříve působili jako kněží, i lidé z jejich rodišť, Šumperska a Strání.

Hlavním celebrantem bohoslužby byl olomoucký arcibiskup Jan Graubner, který se také ujal úkolu udělit kandidátům biskupské svěcení. Jako spolusvětitelé s ním obřad vedli také brněnský biskup Vojtěch Cirkle a emeritní olomoucký pomocný biskup Josef Hrdlička.

Arcibiskup Graubner v homilii poděkoval papeži za to, že dostává dva nové spolupracovníky. Oběma kandidátům pak připomněl, že po vysvěcení jim neubude práce, ale změní se priority. „Biskup má především hlásat evangelium, které se týká konkrétních lidí, ale zároveň, je-li Boží slovo přijato do života, ovlivňuje celou společnost, které přináší naději,“ řekl. V hlásání evangelia jde podle něj o osobní setkání s Bohem v jeho slově, které je třeba nejen hlásat, ale také žít. „Pak už záleží na posluchačích, jestli se k vám přidají, jestli společně umožníme Kristu v nás působit, skrze nás konat divy a budovat Boží království ve světě,“ dodal arcibiskup Graubner.

Novým biskupům proto popřál odvahu hlásat pravdu o Kristu a také milosti nutné k uskutečnění Boží vůle v náročném poslání biskupa, který „zůstává člověkem mezi lidmi, křesťanem mezi křesťany, ale je také postaven do čela, aby vedl, učil a dával dobrý příklad“. „Vyvýšené postavení přitahuje kritiku i rány, ale dává taky možnost vidět krásné Boží dílo v mnoha srdcích. Největší radostí biskupa je však sám Pán. Proto radost z Hospodina ať je vždy vaší silou,“ uzavřel svá slova k oběma svěcencům.

Oslovil pak také biskupy, kteří podle něj svou účastí připomínají spoluzodpovědnost každého biskupa za celou církev. „Jsem přesvědčen, že tito bratři nezklamou a budou rádi spolupracovat. Jen jim dejte chvilku času,“ požádal. Shromážděné kněze zase poprosil, aby nové biskupy přijali jako otce. Také k ostatním věřícím se arcibiskup Graubner obrátil s prosbami: o spolupráci na budování církve a o modlitby za svěcence, a v závěru své homilie poděkoval všem, kdo se obětují pro rodiny a děti a aktivně se zapojují do života farností. (Plné znění homilie je k dispozici na tomto místě.)

Obřad svěcení následoval hned po homilii: svěcenci před liturgickým shromáždění mimo jiné slíbili, že budou věrně a vytrvale hlásat evangelium, střežit neporušenost víry, otevírat svá srdce chudým nebo modlit se za svěřený lid. Naprostou odevzdanost budoucí službě symbolicky projevili prostrací – ležením tváří k zemi při zpěvu litanií. Vzkládáním rukou všech přítomných biskupů a následnou modlitbou bylo oběma kandidátům uděleno samotné svěcení, oba noví biskupové poté přijali symboly svého úřadu: evangeliář, prsten, mitru a berlu.

Do nové služby vstupují oba biskupové s hesly, které si sami zvolili. Biskup Basler se rozhodl pro slova „Skrze Něho, s Ním a v Něm“. „Vyjadřuje můj životní postoj, ke kterému jsem po 33 letech kněžské služby dozrál a v němž bych chtěl růst i nadále – dělat vše s Kristem a pro něj,“ vysvětlil. Biskup Nuzík za klíčová slova pro svou biskupskou službu zvolil „Hlásat radostnou zvěst“. „V tomto hesle se spojuje můj vnitřní postoj s vnějšími okolnostmi: smutných a složitých zpráv je přespříliš, evangelium je ale radostnou zprávou pro člověka všech dob,“ uvedl. (Podrobnosti o heslech i biskupských znacích obou kandidátů jsou dostupné zde.)

Fotogalerie ze slavnosti je na tomto místě.

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode