Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Velehradští poutníci se duchovně propojili i s iráckými křesťany

10.07.2016 21:01

Zakoušet Boží milosrdenství a být tak schopni ho rozdávat přišlo dnes 23 tisíc lidí na Národní cyrilometodějskou pouť. Slavnostní bohoslužbu na Velehradě celebroval olomoucký arcibiskup Jan Graubner, kazatelem byl kardinál Dominik Duka OP.

Liturgický průvod vyšel do sluncem zalitého nádvoří před velehradskou bazilikou o půl jedenácté. Přítomni v něm kromě hlavního celebranta byli také další biskupové českých a moravských diecézí i zástupce konference slovenských biskupů Mons. Jozef Haľko, pomocný biskup bratislavský. Arcibiskup Jan Graubner poté přivítal všechny účastníky a při úkonu kajícnosti vybídl k tomu, aby si přiznali potřebu Božího milosrdenství.

Také kardinál Dominik Duka ve své homilii připomenul probíhající rok milosrdenství. „A kde jinde bychom se měli dovolávat Božího milosrdenství než zde?“ dodal. Velehrad jako působiště sv. Cyrila a Metoděje podle něj znamenal pro náš národ nejen přijetí písma, ale také evangelia, „dobré zprávy, ze které se rodí budoucnost“.

Zdůraznil pak, že právě na Velehradě se ve dvacátém století několikrát rozhodovalo o našem bytí či nebytí. „Zde jsme se naučili, co znamená pravda, co znamená falešná propaganda či lákavé sliby. Zde jsme se naučili, komu věřit a koho odmítnout,“ zmínil pražský arcibiskup.

Připomněl také letošní sedmisté výročí narození císaře Karla IV., který začínal jako markrabě moravský, a citoval z jeho Životopisu sv. Václava úryvek o křtu českého vévody Bořivoje a jeho manželky Ludmily. „Právě tento křest se stává podstatou státnosti, která přešla po zániku Velké Moravy do Prahy,“ a zároveň argumentem při žádosti o královskou a císařskou korunu pro české panovníky, uvedl kardinál Duka a dodal: „To byl velký sen sv. Anežky, která je letos zde s námi na Velehradě.“ Připomenul tak sochu sv. Anežky České, kterou vyrobili studenti sochařství z Hořic jako v září předávaný dar papeži Františkovi a která je nyní vystavena na Velehradě.

Poselstvím kříže je podle kardinála Duky setkání Boha s člověkem i pravá láska a přátelství. „To jsou principy, na kterých stojí naše civilizace, naše lidská důstojnost a rovnost. (…) Zde jsou kořeny naší humanity a demokracie,“ zdůraznil pražský arcibiskup s odkazem na cyrilometodějskou tradici, „která vždy usilovala o život ve svobodě a suverenitě založené na pravdě.“ Své kázání pak zakončil výzvou: „Buďme milosrdní jako Otec a vyprošujme si přízeň milosti Boží!“ Text homilie kardinála Dominika Duky OP naleznete zde.

Po skončení bohoslužby předal biskup Josef Hrdlička jménem celé biskupské konference ocenění čtyřem osobnostem veřejného života: sochaři Petru Váňovi, architektu Janu Soukupovi, filosofu Janu Sokolovi a psychologu Vladimíru Smékalovi.

V závěru celé slavnosti účastníky pozdravili i přítomní hosté. Ředitel hradního protokolu Jindřich Forejt tlumočil pozdrav prezidenta republiky Miloše Zemana, předseda Ekumenické rady církví Daniel Fajfr připomenul, že odkaz sv. Cyrila a Metoděje představuje společné kořeny všech křesťanů, a vyjádřil naději, že jim napomůže k dosažení společné víry i lásky. Mons. Jozef Haľko, který tlumočil pozdrav a požehnání slovenských biskupů, zavzpomínal na velehradskou pouť v roce 1985, která se stala protestem proti komunistickému režimu, a upozornil, že přijatou tradici je třeba předávat dalším generacím. Irácký kněz P. Madžíd Attalla pak poděkoval křesťanům i všem obyvatelům ČR za podporu, kterou naše země poskytuje křesťanům, kteří museli uprchnout před Islámským státem. „Je to velké přátelství křesťanů a díky vám patří nejen za hmotnou pomoc, ale také za vaše modlitby,“ ocenil P. Attalla milosrdné skutky českých věřících.

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si www stránky zdarma!Webnode