Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Vítejte na STRÁNKÁCH FARNOSTI BORŠICE U BUCHLOVIC

Farnost Boršice u Buchlovic náleží do uherskohradišťského děkanství, diecéze olomoucká, a tvoří ji obce Boršice s kostelem zasvěceným sv. Václavu a obec Tučapy s filiálním kostelem sv. Cyrila a Metoděje, dále je excurendo z Boršic spravována farnost Stříbrnice a farnost Osvětimany. Farářem je P. Anton Kasan. Na těchto stránkách naleznete vše o naší farnosti: historií farnosti počínaje přes program bohoslužeb, aktivity farnosti a kontakty na nás konče. Naše stránky také obsahují odkazy na internetové stránky jiných farností a samozřejmostí je diskusní fórum.

Novinky

03.06.2018 23:50

Svátost biřmování

V neděli 3.6 přijalo 53 biřmovanců biřmování z rukou otce arcibiskupa Jana Graubnera. V kázání je utvrzoval, že když člověk vidí v každém svého bratra, tak je svět hned lepší a poslal je, aby dál šířili Boží lásku a víru v Boha.
03.06.2018 23:41

První svaté příjímání a Boží tělo

V neděli 27.5 přijali první svaté přijímání 4 děti a jeden dospělý. Obnovili si křesní sliby a před přijetím pána Ježíše i po něm se i s otcem Antonem pomodlili krátkou modlitbu.    Na slavnost Těla a krve páně 31.5 byla po mši svaté procese s nejsvětější svatostí k 4 oltáříkům(u kostela,...
16.05.2018 21:53

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera ke svátku sv. Jana Nepomuckého

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera ke svátku sv. Jana Nepomuckého Praha, 15. května 2018 Milý otče kardinále, drazí bratři v biskupské, kněžské a jáhenské službě, milé sestry a drazí bratři, vzácní hosté! Děkuji za pozvání a za možnost slavit spolu s vámi svatého Jana Nepomuckého, který...
13.05.2018 21:03

Poutni mše sv. na hoře Sv. Klimenta

Poutní mše sv. na hoře sv. Klimenta V neděli 20.5. 2015 na slavnost Seslání Ducha Svatého v 11.00 hod.                   Hlavní celebrantem bude P. Anton Kasan   Odjez autobusu bude v 10.00 od OÚ v Boršicích.
13.05.2018 20:51

Ministranský slib

Dne 13.5. 2018 na výročí zjevení Panny Marie Fatimské se v kostele sv. Václava v Boršicích uskutečnil ministranský slib třech mladých kluků z naši farnosti. At jim Pán žehná v jejich službě. Já …………. děkuji Pánu Ježíši Kristu za milost povolání do služby ministranta a slibuji, že bude své...

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode