Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Archiv článků

03.06.2018 23:50

Svátost biřmování

V neděli 3.6 přijalo 53 biřmovanců biřmování z rukou otce arcibiskupa Jana Graubnera. V kázání je utvrzoval, že když člověk vidí v každém svého bratra, tak je svět hned lepší a poslal je, aby dál šířili Boží lásku a víru v Boha.
03.06.2018 23:41

První svaté příjímání a Boží tělo

V neděli 27.5 přijali první svaté přijímání 4 děti a jeden dospělý. Obnovili si křesní sliby a před přijetím pána Ježíše i po něm se i s otcem Antonem pomodlili krátkou modlitbu.    Na slavnost Těla a krve páně 31.5 byla po mši svaté procese s nejsvětější svatostí k 4 oltáříkům(u kostela,...
16.05.2018 21:53

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera ke svátku sv. Jana Nepomuckého

Homilie arcibiskupa Jana Graubnera ke svátku sv. Jana Nepomuckého Praha, 15. května 2018 Milý otče kardinále, drazí bratři v biskupské, kněžské a jáhenské službě, milé sestry a drazí bratři, vzácní hosté! Děkuji za pozvání a za možnost slavit spolu s vámi svatého Jana Nepomuckého, který...
13.05.2018 21:03

Poutni mše sv. na hoře Sv. Klimenta

Poutní mše sv. na hoře sv. Klimenta V neděli 20.5. 2015 na slavnost Seslání Ducha Svatého v 11.00 hod.                   Hlavní celebrantem bude P. Anton Kasan   Odjez autobusu bude v 10.00 od OÚ v Boršicích.
13.05.2018 20:51

Ministranský slib

Dne 13.5. 2018 na výročí zjevení Panny Marie Fatimské se v kostele sv. Václava v Boršicích uskutečnil ministranský slib třech mladých kluků z naši farnosti. At jim Pán žehná v jejich službě. Já …………. děkuji Pánu Ježíši Kristu za milost povolání do služby ministranta a slibuji, že bude své...
06.05.2018 16:36

Stavění máje

V neděli 6. května jsme postavili u kostela farní májku. Předcházelo přinesení mašlí dětmi v obětních darech k soše panny Marie a po mši děti nazdobili májku těmito mašlemi. Fotky jsou k nalezení ZDE.
06.05.2018 16:23

Bohoslužba za déšť

V sobotu 5.5 se uskutečnila pobožnost za déšť, která začala průvodem v 5 hodin od kostela. Následovala mše svatá u kapličky pod kaštany a poté se vrátilo v průvodu zpátky ke kostelu, kde otec Anton udělil požehnání. Průvodu se účastnili i biřmovanci, kteří tento víkend přespávali na faře. Fotky...
23.04.2018 20:53

Homilie kardinála Dominika Duky z 21. dubna

Homilie kardinála Dominika Duky z 21. dubna   21. dubna při slavnostní mši svaté vkatedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, v době repatriace kardinála Josefa Berana a v předvečer svátku sv. Vojtěcha pronesl kardinál Dominik Duka tato slova.       Vážení...
23.04.2018 10:48

Požehnání nového CD

Na 4. velikonoční neděli 22.4.2018 bylo požehnáno nové CD naší scholy s názvem "Buď mi vším". CD se dá zakoupit po každé hrubé mši na kaplance za 150 Kč.
01.04.2018 22:39

Ministranské velikonoční klepání

MINISTRANSKÉ VELIKONOČNÍ KLEPÁNÍ   Výtěžek z ministranského velikonočního klepání, které bylo v pátek 30.3. a v sobotu 31.3. v ranních hodinách, bude věnován na opravu kněžského hrobu na místním hřbitově, kde v Pánu odpočívají : P. Leopold Kozelský a P. František Kostrbel. Výtěžek byl 14 000...

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode