Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Archiv článků

25.03.2020 20:35

Modlitba Mons. Jana Graubnera, Arcibiskupa olomouckého k aktuální situaci

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, že jsme byli příliš...
22.03.2020 10:23

Slovo P. Antona Kasana

Drazí spoluobčané, bratři a sestry. Chybíte mi. Denně sloužím mše svaté a v modlitbách myslím na Vás. Prožíváme těžké dny. Právě v těchto zkouškách se může projevit naše víra, naděje, láska, lidskost, spolupatřičnost, zodpovědnost jeden za druhého. Malý, drobný skutek Veroniky...
14.03.2020 15:25

SDĚLENÍ P. ANTONA KASANA V SOUVISLOSTI SE ŠÍŘENÍM KORONAVIRU

Drazí bratři a sestry, v souvislostí se šířením koronaviru a vyhlášením nouzového stavu vládou ČR ze dne 12.3.2020, také z hlediska prohlášení naších biskupů, je nutné i v naší farnosti přijmout opatření, která z výše uvedeného rozhodnutí vyplývají. Nic...
06.01.2020 15:04

Kostel sv. Prokopa otvírá náruč poutníkům CZ/FMP/6c/01/025

 Více o projektu ZDE! Nutno rozkliknout článek!
17.12.2019 20:04

X. Farní ples

12.10.2019 20:04

Večer chval

05.05.2019 21:16

Události za poslední měsíc

V naší farnosti za poslední měsíc událi tyhle události: Ministranské klepání: Klepání se účastnilo asi 20 dětí a vybralo se 8 500 Kč. Všem dárcům jakýchkoliv darů pán Bůh zaplať. Velikonoční svěcení pokrmů: Na bílou sobotu. Mše za 18-ti leté: Proběhla tradičně na velikonoční neděli. Mše se...
05.03.2019 21:32

Postní doba - k čemu?!

Prožít čtyřicet dní s Ježíšem Ve svém čtyřicetidenním trvání má postní doba nedocenitelnou a očividnou moc. Upomíná nás na určité události, které formovaly život a dějiny starého Izraele a které mají i pro nás hodnotu. Vzpomeňme například na čtyřicetidenní pobyt Mojžíše na hoře Sinaj, z něhož...
05.03.2019 21:31

Popeleční středa - základní informace

Proč zrovna středa?  Protože o nedělích postní doba není... Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu Velikonoc. V liturgickém kalendáři je to středa, která předchází první neděli postní a označuje začátek postní doby. Datum...
24.01.2019 22:03

Obrátil se tak jako Šavel - v dnešní době

Věděl jsem, že moje obrácení ze židovství ke křesťanství nikdo nepochopí a že mě lidé odmítnou, a tak se i stalo. Totéž ale prožívali i svatý Pavel, svatý Petr a mnozí další v dějinách. (Rabín Jean-Marie Élie Setbon * 1964) Pro přátele už neexistuji Moje obrácení ke Kristu...

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode