Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

Archiv článků

27.11.2011 18:55

DOBA ADVENTNÍ

Doba adventní   Doba přípravy na Vánoce se nazývá „ADVENT“. Toto označení pochází z latinského slova „adventus“, což znamená příchod. Myslí se zde na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání...
27.11.2011 18:34

PRVNÍ NEDĚLÍ ADVENTNÍ ZAČÍNÁ ROK BIŘMOVÁNÍ

V neděli 27. listopadu 2011 začíná adventní doba, která podle církevního kalendáře stojí na počátku liturgického roku. Církev v České republice zároveň v tento den zahajuje další rok přípravy na výročí 1150 let příchodu sv. Cyrila a Metoděje, Rok biřmování. Svůj pastýřský list zasílá věřícím k...
27.11.2011 18:14

KOSTELY VE ZLINSKÉM KRAJI NAVŠTÍVIL LETOS REKORDNÍ POČET LIDÍ

Rekordní počet návštěvníků – téměř sto tisíc – vstoupil během letošní sezóny do jedenadvaceti kostelů Zlínského kraje přihlášených do projektu „Otevřené brány“, aby využil možnosti nechat na sebe mimo časy pravidelných bohoslužeb působit tato posvátná místa a něco se o nich dozvědět. Největšímu...
13.11.2011 22:32

ADVENTNÍ KONCERT

Římskokatolický farní úřad Boršice u Buchlovic pořádá ADVENTNÍ KONCERT. Neděle 27. listopadu 2011 od 14.30 hodin. Kostel sv. Václava v Boršicích. Dobrovolné vstupné bude použito pro potřeby farnosti.    
30.10.2011 20:48

Plnomocné odpustky

Co jsou to odpustky? Odpustky (latinsky indulgentiae) jsou prominutí časných trestů před Bohem za hříchy, jejichž vina a s ní související věčné tresty již byly odpuštěny. Je to odpuštění, které může náležitě připravený věřící obdržet prostřednictvím církve. Podle toho odpouštějí-li všechny...
22.10.2011 22:04

V neděli si církev připomene své misijní poslání

Na neděli 23. října připadne tradiční Misijní neděle, během níž mohou věřící také podpořit projekty podporující šíření křesťanské víry. „Důležité je, aby se jednotliví pokřtění i celá církevní společenství v misii angažovala nikoli sporadicky a občasně, ale trvale, aby se misie stala formou...
25.09.2011 09:14

LIDOVÉ MISIE V BORŠICÍCH

MISIE - ( z la. mission, poslání ) znamená původně soustavné šíření křesťanaské víry kázáním a jinou misijní činností. Člověk, který se tomu věnuje, se nazývá MISIONÁŘ.   Co jsou lidové misie ? Misie mají přispět k vnitřnímu obrácení křesťanů a také k obnově duchovního života farnosti....
23.06.2011 21:50

PRIMIČNÍ SLAVNOST V BORŠICÍCH

Boršice - Život bez víry je bloudění v mlze. Život v pošetilé víře je pak mlha sama. V přírodě mlhu rozpouští sluneční paprsky. Světlo tak ve spolupráci s časem slouží k poodhalování tajemství víry, která člověku dává naději k poznání Lásky, jež dle křesťanského učení dala všemu smysl. Víra je...
02.06.2011 19:53

Brožurka

   brozurka primicie.pdf (5,6 MB)   Bružuru na primice otevřete kliknutím na výše uvedený odkaz.
02.06.2011 11:42

PRIMIČNÍ SLAVNOST

  Primiční slavnost P. Vojtěcha Drahomíra Dvouletého OFMCap.    Program slavnosti :   SOBOTA 11. června 2011      do 10.00 oblékání kněží na kaplance, sraz u domu primicianta, požehnání rodičů novoknězi      10.00 odchod slavnostního...

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode