Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

MINISTRANTI  BORŠICKÉ FARNOSTI
 

Petr Hlaváček

Petr Výstup

Tomáš Gabriel

Michal Výstup

Štěpán Gabriel

Lukáš Rada

Pavel Tománek

Jakub Dostál

Jakub Janík

Tomáš Dvouletý

Tomáš Panáček

Ladislav Kouřim

Martin Dvouletý

Matouš Frýbort

Vojtěch Frýbort

Václav Frýbort

Jan Kamarád

Jiří Kamarád

Radim Cukr

Matěj Kapitán

Tadeáš Rada

Ondřej Kec

Vojtěch Křápek

Vladimír Kokolia

 


Na každé mši svaté jsou přítomni nejméně 3 ministranti. Člověk má velkou radost, když kněz nikdy nezůstane u oltáře sám.
Co vlastně to slovo ministrant znamená ?
Ministrant je světsky služebník, který napomáhá kněžím během bohoslužby. Pojem se používá zejména v rámci římskokatolické církve.
Každý ministrant prochází přípravným obdobím, kdy se připravuje na svůj první ministrantský slib.
Při ministrantském slibu položí pravou ruku na oltář a říká:
           JÁ …………………, DĚKUJI PÁNU JEŽÍŠI KRISTU
 ZA MILOST POVOLÁNÍ DO SLUŽBY MINISTRANTA
A SLIBUJI, ŽE BUDU SVÉ POVINNOSTI KONAT HORLIVĚ, ZBOŽNĚ A RADOSTNĚ, K CHVÁLE BOŽÍ A K PROSPĚCHU NAŠÍ FARNÍ RODINY. AMEN

Pak je přijat do služby ministranta.

Máme velikou radost, že každý rok do služby ministranta v naší farnosti vstoupí vždy několik mladých chlapců.

V letošním roce se budou připravovat další mladí chlapci. Za Vaše modlitby děkujeMichal Výstup
zástupce ministrantů 

 

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

číslo bankovního účtu: 1427210319/0800FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba www stránek zdarmaWebnode