Stránky farnosti Boršice u Buchlovic

MINISTRANTI  BORŠICKÉ FARNOSTI

Petr Hlaváček
Petr Výstup
Martin Gabriel
Tomáš Gabriel
Michal Výstup
Štěpán Gabriel
Lukáš Rada
Pavel Tománek
Jakub Dostál
Jakub Janík
Tomáš Dvouletý
Tomáš Panáček
Ladislav Kouřim

Martin Dvouletý

Matouš Frýbort

Vojtěch Frýbort

Václav Frýbort

Jan Kamarád

Jiří Kamarád

Radim Cukr

Matěj Kapitán

Martin Šůstek

Tedeáš Rada


Na každé mši svaté jsou přítomni nejméně 3 ministranti. Člověk má velkou radost, když kněz nikdy nezůstane u oltáře sám.
Co vlastně to slovo ministrant znamená ?
Ministrant je světsky služebník, který napomáhá kněžím během bohoslužby. Pojem se používá zejména v rámci římskokatolické církve.
Každý ministrant prochází přípravným obdobím, kdy se připravuje na svůj první ministrantský slib.
Při ministrantském slibu položí pravou ruku na oltář a říká:
           JÁ …………………, DĚKUJI PÁNU JEŽÍŠI KRISTU
 ZA MILOST POVOLÁNÍ DO SLUŽBY MINISTRANTA
A SLIBUJI, ŽE BUDU SVÉ POVINNOSTI KONAT HORLIVĚ, ZBOŽNĚ A RADOSTNĚ, K CHVÁLE BOŽÍ A K PROSPĚCHU NAŠÍ FARNÍ RODINY. AMEN

Pak je přijat do služby ministranta.

Máme velikou radost, že každý rok do služby ministranta v naší farnosti vstoupí vždy několik mladých chlapců.

V letošním roce se budou připravovat další mladí chlapci. Za Vaše modlitby děkujeMichal Výstup
zástupce ministrantů 

 

Kontakt

P. Anton Kasan

Římskokatolická farnost Boršice u Buchlovic

Školní č. 191
687 09

+420 731 621 262

FARA TUČAPY : P. Vavřinec Černý
výpomocný duchovní

Tučapy 39
68709

tel: 604 367 327
email: v.cerny@volny.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode